Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje, które mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej ⇒www.gov.pl⇐, poruszono następujące zagadnienia:

  • założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • inwentaryzacja w czasie COVID -19,
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (sf):
    • wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
    • dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19,
  • ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych,
  • wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych,
  • sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.

(...)

Krzysztof Hałub

Więcej na stronie Aktualności Wydawnictwa "Rachunkowość".

Pozostałe aktualności

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081