search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Zgodnie ze statutem Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

Członek zwyczajny uprawniony jest do :

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

Członek wspierający zobowiązany jest do:

 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji oraz  uiszczeniu opłaty wpisowej w kwocie 20 zł (opłata jednorazowa) oraz składki rocznej w kwocie 48 zł na rachunek bankowy nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081 w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji.
Przyjęty członek zwyczajny otrzymuje legitymację członkowską.

Ponadto naszym członkom udzielamy bezpłatnych konsultacji, są oni również informowani o nowych szkoleniach - seminariach oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Stowarzyszenia i z bezpłatnego pośrednictwa pracy.

SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE

§ Składki członkowskie w 2024 r. wynoszą:

 • dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych-dyplomowany księgowy- 48- zł rocznie
 • dla studentów -  12,- zł rocznie,
 • dla emerytów lub rencistów nie osiągających dochodów z pracy zawodowej-  12,-zł  rocznie ,
 • składki członków wspierających (tj. jednostki gospodarcze) najniższa roczna składka - 300,- zł.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego  nr OBIEG 105/ 2023  z dnia 04 stycznia 2023r.  składki członkowskie  należy opłacić do dnia 30 czerwca br.

Składki członkowskie można wpłacać  w biurze Stowarzyszenia w godz. 8.00 do 15.30 lub  na konto  Stowarzyszenia nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081.

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081