Aktualności

 

        Kursy z zakresy CERTYFIKACJI  ZAWODU KSIĘGOWEGO

Planowane terminy szkoleń

27 lutego   2019r.

ZMIANA TERMINU

27 marca 2019r.  

TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)      

   Zajęcia w dni robocze w godz. 8,15-15,00 

więcej

16 marca   2019r.

TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)      

Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

więcej

30 marca 2019r.

 TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)      

 Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00

 więcej

10 kwietnia 2019r.

 TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)      

 Zajęcia w dni robocze  w godz. 8,15-15,00  

 więcej

02 kwietnia 2019r.

TRWA NABÓR 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.) 

Zajęcia w dni robocze  w godz. 8,15-15,00  

 więcej

   SZKOLENIA I KURSY

 Planowane terminy szkoleń

25 lutego 2019r.Kurs: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z „RODO”  PRAKTYCZNE WARSZTATY    więcej
27 lutego 2019r. Kurs: Leasing w księgach rachunkowych. więcej

 

28 lutego 2018r.

SUKCESJA BIZNESU. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu.

 

więcej

01 marca 2019r. Kurs Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnychwięcej
04 marca 2019r.

Kurs: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

więcej

07 marca 2019r.

UWAGA !!! 

ZMIANA TERMINU

04 marca 2019r.  

 Kurs: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA -najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 roku

 więcej

05 marca 2019r.

 Kurs: Zatrudnienie cudzoziemców-nowe przepisy od 01 stycznia 2019 r.

 więcej

07 marca 2019r.

Kurs: Podatek od towarów i usług VAT w 2019 roku.

więcej  

15 lutego 2019r.

 zmiana terminu  

11 marca 2019 r.

Kurs : Zasiłki od A do Z (czyli od zwolnienia do rozliczenia) - 3 dniowe szkolenie

więcej

12 marca 2019r.

 Kurs: Czas pracy – planowanie i rozliczanie w ujęciu kodeksowym i praktycznym  więcej
19 marca 2019r.  Kurs PŁACE - zasady naliczania od podstaw       ( w tym program płatnik - zajęcia praktyczne)

 więcej

26 marca 2019 r.  Kurs: Środki trwałe w 2019 roku w podatkach dochodowych więcej
29 marca 2019r.  Kurs: Faktura VAT, zasady wystawiania fakturwięcej
03 kwietnia 2019r.  Kurs: Podatek VAT od A do Z  30 godz. lek. więcej

28 lutego 2019r. 

zmiana terminu 

04 kwietnia 2019r.

SUKCESJA BIZNESU. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu.

 

więcej

05 kwietnia 2019r.  Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców w 2019 roku więcej
09 kwietnia 2019r.  Kurs: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku. więcej
11 kwietnia 2019r.  Kurs: Zmiany w prawie pracy w 2019 roku.  więcej
15 kwietnia 2019r.  Kurs: Samochód w firmie zmiany w 2019 roku więcej
 16 maja 2019r.  więcej
 28 maja 2019r. Kurs: Koszty uzyskania przychodów w 2019 roku więcej

 Uruchomienie po zebraniu grupy

Kurs: Kodeks pracy w praktyce        (od podstaw)  36 godz. lek.

 więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących ( 32 godz. lek.)

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupyKURS: WPŁYW NOWELIZACJI PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI W 2018 NA DOKUMENTACJĘ ZASAD RACHUNKOWOSCI W TYM PLANY KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH więc

Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
 O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).