Realizując uchwały  VII-go Okręgowego Zjazdu Delegatów SKwP  Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. uchwałą Nr 16/2009 z dnia 06 maja 2009r. powołał Klub Seniora.

Celem klubu jest integracja i aktywizacja emerytów i rencistów - członków Stowarzyszenia Księgowych.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia emerytów i rencistów do przystąpienia do Klubu Seniora. Warunkiem przystąpienia do klubu jest złożenie deklaracji. Deklarację należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia  pocztą, faxem (095 722 53 91) lub e-mailem : biuro@gorzow.skwp.pl.

ZARZĄD KLUBU SENIORA kadencja 2019-2022:

Stanisław Kociuba - honorowy prezes Klubu Seniora

Stanisław Capała  - Prezes

Ewa Kowalska - Sekretarz

Andrzej Rymarz - członek Zarządu

Zofia Chałasińska - zastępca członka Zarządu

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081