search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Z KART HISTORII  ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO SKWP W GORZOWIE WLKP.

1981

Z dniem 01 lipca 1981 roku  powołany został  Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

1983

20 maja 1983 roku  odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

1985

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie  uhonorował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego  oraz Biuro Oddziału Wojewódzkiego SKwP w Gorzowie Wlkp. medalem pamiątkowym im. T. Kotarbińskiego „Za dobrą robotę”.

1987

28 maja 1987 roku odbył się  drugi Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp.

1987

Utworzenie  Koła Młodego Księgowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu.

1989

W kwietniu 1989r odbyło się zebranie prezesów kół Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Wojewódzkiego , na którym omówiono  role i zadania  głównego księgowego we wdrażaniu reformy gospodarczej.

1990

We wrześniu 1990 r odbyło się spotkanie działaczy Stowarzyszenia z  grupą biegłych księgowych, na którym dyskutowano i opracowano uwagi do założenia projektu ustawy o badaniu bilansu, usługach finansowych i wymaganych uprawnieniach do ich wykonywania.

Rok 1990 przyniósł regres w pracy kół i Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia spowodowany przemianami politycznymi i gospodarczymi kraju.

1991

28 maja 1991 roku odbył się trzeci Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

Zmiany ustrojowe – przejście z gospodarki planowej do gospodarki  rynkowej.

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. powołano Regionalny Oddział Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wlkp.

Utworzono Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością ze stu procentowym kapitałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pod nazwą Biuro Usług  Finansowo- Księgowych i Prawnych Sp-ka z o.o. SKwP w Gorzowie Wlkp.

1995

20 maja 1995 roku odbył się czwarty Okręgowy  Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

Od września 1995r Zarząd  Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp. wprowadził   bezpłatne konsultacje w  zakresie rachunkowości dla członków   zwyczajnych i wspierających  Stowarzyszenia.

1997

23 września 1997r  z okazji 90 lecia SKwP odbyła się w Gorzowie Wlkp. polsko-niemiecka Konferencja Rachunkowości i Systemu Podatkowego. Współorganizatorem konferencji  było Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki SA w Gorzowie Wlkp. , a honorowy patronat sprawował  Wojewoda gorzowski.

1998

15 grudnia 1998 roku  podpisano akt  notarialny w sprawie zakupu  nieruchomości w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego nr 81 z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

1999

15 maja 1999 roku odbył się piąty Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  w Gorzowie Wlkp.

2000

23 lutego 2000 roku odbyła się  druga  Polsko-Niemiecka Konferencja  Rachunkowości i Systemu Podatkowego.  Współorganizatorem  konferencji było Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A w Gorzowie Wlkp.

13 listopada 2000 roku Biuro Oddziału  zostało przeniesione do  własnej siedziby  przy ul. Sikorskiego nr 81 w Gorzowie Wlkp.

2002

23 grudnia 2002 roku podpisano akt notarialny za zgodą i na rzecz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zakupiono z własnych środków Oddziału od Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – w drodze bezprzetargowej – prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o powierzchni 220 m2bezpośrednio przylegającej do budynku Stowarzyszenia  przy ul. Sikorskiego nr 81 w Gorzowie Wlkp.

2003

24 maja 2003 roku odbył się  szósty Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

2006

24 listopada 2006 r Zarząd Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zorganizował uroczystość z okazji jubileuszy: 100- lecia  ruchu zawodowego księgowych na  ziemiach polskich i 25- lecia działalności Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie wlkp. Z okazji jubileuszy   została wydana publikacja  o działalności Oddziału w 25- leciu,  zrealizowano też  15 minutowy film przedstawiający  działalność Oddziału.

2007

11 maja 2007 roku odbył się siódmy Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

2010

27 maja 2010 roku zawarto umowę współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp. a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  Oddziałem Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

2011

09 maja 2011 roku odbył się  VIII-  Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp.

2012

15 czerwca 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji  jubileuszy 31 – lecia  działalności Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie wlkp. 105 lecia Ruchu  Zawodowego Księgowych na Ziemiach Polskich oraz Dzień Księgowego.

„Dzień Księgowego” wpisał się na stałe  do kalendarza spotkań  członków Stowarzyszenia Oddziału gorzowskiego.

18 czerwca 2012 roku zawarto porozumienie  dotyczące  współpracy między Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp., a Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp.

Podpisane porozumienie zaowocowało  udziałem  Stowarzyszenia  w organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. konferencjach naukowych na temat: „ Rachunkowość i  finanse, teoria i praktyka”.

2015

09 maja 2015 roku odbyło się IX-te Walne Zebranie Członków  Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp.

2016

10 czerwca 2016 roku  odbyła się uroczystość z okazji  jubileuszy 35 – lecia  działalności Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie wlkp. oraz Dzień Księgowego.

2017

09 czerwca 2017 roku członkowie Oddziału świętowali  Dzień Księgowego przy muzyce i grillu.

01 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste  spotkanie działaczy Oddziału z okazji  Jubileuszu 110- lecia powstania organizacji zawodowej księgowych na Ziemiach Polskich.

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081