Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.08.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
online
Opłata:
980,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin rozpoczęcia: 29 sierpnia 2022r., godz. 16,00 - 20,00)

Cel:

- przygotowanie do pracy w działaniach płacowo-kadrowych, praktyczne opanowanie umiejętności wyliczania poszczególnych składników wynagradzania przy wykorzystywaniu programu finansowo - księgowego. Umiejętności sporządzania dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych przy zastosowaniu programu PŁATNIK. Kurs polecanych dla osób przygotowujący się do podjęcia pracy lub pracujących
w działach płacowo-kadrowych, dla innych osób wykorzystujących w wykonywanym zawodzie umiejętności rozliczania i naliczania wynagrodzeń oraz prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Program:

I. Płace
1. Przychody i koszty uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Naliczanie ekwiwalentów za urlop, godziny nadliczbowe, okresy choroby pracownika.
4. Wynagrodzenia jako aspekt dochodu pracownika i kosztu pracodawcy
5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady rozliczania, wykorzystywania i opodatkowania świadczeń.
7. PFRON - obowiązki, uprawnienia pracodawców.
II. Ubezpieczenia społeczne
1.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne i ich
podstawa.
2.Płatnicy składek, osoby ubezpieczone, współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
3. Ubezpieczenia zdrowotne.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Program PŁATNIK - Szkolenie z praktycznym wykorzystaniem.

Organizacja:

- kurs trwa przez okres około siedmiu tygodni
- zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych - dwa razy w tygodniu.

Zajęcia będą się odbywały w następujących terminach:

1 29.08.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

2 31.08.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

3 02.09.2022r. piątek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

4 05.09.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

5 07.09.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

6 12.09.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

7 14.09.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

8 16.09.2022r. piątek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

9 19.09.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

10 21.09.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

11 26.09.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

12 28.09.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

13 30.09.2022r. piątek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min

Dodatkowe informacje:

- absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.652).

OPŁATA:

  • 980,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081