Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.08.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia: 24 sierpnia 2022r., godz. 9,00 - 14,00

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe.

PROGRAM

I. Zasady odliczania podatku naliczonego:

 • kiedy podatnik ma prawo do odliczenia?
 • odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” - zmiany przepisów,
 • odliczenie VAT z duplikatu faktury,
 • odliczenie z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca,
 • zaliczka, a odliczenie VAT,
 • inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne).
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury - istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia,
 • weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
 • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji

II. Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego nabywcom:

 • na czym polega ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą różnych typów kas?
 • jaka jest różnica pomiędzy kasą fiskalną, a drukarką fiskalną? Kasy rezerwowe,
 • ewidencjonowanie sprzedaży na kasie, a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • kiedy następuje ostateczny moment wystawienia paragonu?
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
 • w jakich okolicznościach można stosować e-paragony?
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
 • jak wystawić fakturę do paragonu?
 • co to jest paragon z NIP i jakie daje możliwości?
 • oznaczanie paragonów i faktur symbolami w nowym JPK_V7,
 • wykazywanie paragonów z NIP w nowym JPK_V7,
 • w jakim terminie i trybie sporządza się raport fiskalny dobowy i okresowy?
 • jak dokumentować korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie: zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów?
 • wykazywanie korekt sprzedaży na kasie w JPK_V7: czy jako „RO” czy „WEW”?
 • obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie kas fiskalnych i oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas oraz odpowiedzialnością karnoskarbową,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy.

III. Szczególne obowiązki i prawa podatników związane z użytkowaniem kas:

 • jaki jest zakres wprowadzania kas online w 2022 r.?
 • zasady fiskalizacji kasy,
 • od kiedy jest obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami?
 • czy drukarki fiskalne wymagają pracy z terminalem płatniczym?
 • przerwy w fiskalizacji sprzedaży, awarie kasy lub brak internetu w kasie online - obowiązki podatnika,
 • jakie sankcje za brak przeglądu technicznego kasy,
 • obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
 • w jakim zakresie podatnikowi przysługuje odliczanie lub zwrot kwot wydanych na zakup kasy,
 • czy podatnik posiadający kasę „starego typu” ma prawo do ulgi w przypadku nabycia kasy online?

IV. Zasady zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w roku 2022:

 • jaki jest próg zwolnienia podmiotowego w 2022?
 • nowy zakres załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień przedmiotowych,
 • wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia - jaki zakres od 2022?
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • czy fiskalizować świadczenia nieodpłatne np. prezentów?

V. Tarcza Antyinflacyjna - uchwalone przepisy dotyczące obniżenia stawek VAT:

 • jakie towary objęte są okresowymi obniżonymi stawkami VAT oraz stawki na poszczególne towary,
 • zakres stosowania Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU,
 • w jakim okresie są stosowane stawki obniżone na nośniki energii, gaz, produkty spożywcze, nawozy itd. oraz jak ustalać stawkę VAT w okresie przejściowym (styczeń/luty oraz lipiec/sierpień)
 • obowiązki informacyjne podmiotów ewidencjonujących sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć,

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.

OPŁATA:

 • 300 zł brutto od osoby 

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu (przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081