Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby

Planowany termin szkolenia : 03 grudnia 2020r. ( czwartek) 

Wykładowca:
Marcin Otręba - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał również doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Prowadzi szkolenia m.in. dla WSB w Polsce , Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Bydgoszcz, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Akademii Kształcenia Kadr. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Program szkolenia:
Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT i WDT
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

  • istota WNT w świetle ustawy o VAT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,
  • zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,
  • „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,
  • czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?
  • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?
  • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?
  • nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?
  • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?
  • przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.
  • transakcje WNT wykazywane w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?
  • zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

  • definicja w świetle ustawy o VAT,
  • warunki zastosowania stawki VAT 0% - należyta staranność od 2020 roku,
  • właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych
  • instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
  • dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,
  • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?
  • przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

  • kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?
   • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
   • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
   • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
   • nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,
   • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
   • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?
  • „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:
   • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,
   • Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchoweJak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:
  • transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,
  • transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

4. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

  • miejsce opodatkowania transakcji,
  • transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
  • sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

5. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

  • miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
  • rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

6. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

  • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna
  • konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,
  • zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,
  • warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
  • dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

Specyfika ujęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 od października 2020r.
1.Transakcje wewnątrzwspólnotowe w JPK_V7:

  • ujęcie WNT – dokument wewnętrzny WEW czy oryginalna faktura od kontrahenta?
  • specyfika ujęcia transakcji trójstronnej uproszczonej,

2. Zgodność danych zawartych w VAT-UE z danymi w JPK_V7
3. Nowe sankcje za niewłaściwe wykazanie transakcji w JPK_V7

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia, zapłata za udział najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081