Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
luty 2021r.
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia: luty 2021r.

Wykładowca: Marcin Otręba- specjalista z zakresu podatku VAT

Program szkolenia:

 • Zasady sporządzania pism procesowych.
  • Wymogi formalne pisma.
  • Często spotykane błędy w formułowaniu pism.
  • Podstawa prawna pism.
 • Wybrane istotne czynności dokonywane przez podatników (płatników) przed organami, wzory pism, omówienie istotnych kwestii proceduralnych.
  • Wniosek o wydanie interpretacji podatkowe
   • Wzór wniosku,
   • Istotne kwestie na praktycznych przykładach w zakresie składania wniosków o interpretację podatkową.
   • Postępowanie z wniosku o interpretację od strony praktycznej.
   • Zaskarżanie interpretacji.
  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
   • Przykładowy wniosek o stwierdzenie nadpłaty - wzór.
   • Zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty – na co zwrócić uwagę, co dołączyć, jak uzasadnić.
   • Postępowanie z wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
   • Czy niezasadny wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być przyczyną wszczęcia postępowania karnego – skarbowego?
  • Wnioski o ulgi w zapłacie podatku (oraz odsetek od zaległości podatkowych)
   • Przykładowy wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty - wzór.
   • Zasady składania wniosków w sprawie ulg w zapłacie podatków (wniosek o raty, wniosek o umorzenie zaległości itd.), jak formułować, jak uzasadniać na co zwrócić uwagę
   • Stosowanie przepisów o pomocy publicznej w sprawie ulg dla przedsiębiorców.
   • Postępowanie w sprawie ulg w zapłacie podatków.
  • Składanie wniosków dowodowych w trakcie kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowania podatkowego
   • Przykładowy wniosek dowodowy – wzór,
   • Zasady formułowania i składania wniosków dowodowych,
   • Uzasadnienie wniosku dowodowego, polemika z organem co do zasadności wniosku.
   • Czy można skutecznie powtórzyć wniosek o przeprowadzenie danego dowodu po odmowie jego przeprowadzenia przez organ?
  • Wniosek o udostępnienie akt sprawy
   • Przykładowe żądanie o wydanie kopii akt sprawy – wzór
   • Wgląd do akt sprawy – możliwość przeglądania, sporządzania kopii oraz odpisów z akt.
   • Utajnianie części materiału dowodowego przez organ - zasady.
   • Dokumentowanie czynności - metryki, protokoły i adnotacji
   • Protokoły – zasady sporządzania – częste kontrowersje.
  • Wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu.
   • Przykładowy wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu - wzór,
   • Zasady wnioskowania o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu, podstawa prawna, sposób wnoszenia,
   • Uzasadnianie zasadności wniosku, ewentualna polemika z organem.
  • Zażalenie na postanowienie organu podatkowego.
   • Przykładowe zażalenie – wzór
   • Zasady wydawania postanowień przez organy,
   • Które postanowienia podlegają zażaleniu?
   • Zasady składania zażaleń na postanowienia organów podatkowych,
   • Sposób formułowania zarzutów oraz uzasadnianie zażalenia.
  • Odwołanie od decyzji podatkowej
   • Przykładowe odwołanie – wzór
   • Zasady sporządzania decyzji przez organy podatkowe
   • Zasady składania odwołania od decyzji.
   • Formułowanie zarzutów w odwołaniu i ich uzasadnianie
  • Żądanie uzupełnienia decyzji lub postanowienia
   • Przykładowy wniosek o uzupełnienie decyzji – wzór
   • Zasady wnoszenia żądania o uzupełnienie decyzji oraz wniosku o uzupełnienie postanowienia
   • Podstawa formułowania żądania o uzupełnienie decyzji lub postanowienia
   • Postępowanie w związku ze złożonym żądaniem uzupełnienia decyzji lub postanowienia
  • Wniosek o przywrócenie terminu
   • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji – wzór
   • Zasady składania wniosków o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
   • Podstawa złożenia wniosku o przywrócenie terminu, argumentacja.
   • Postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu
  • Wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną
   • Wniosek o wznowienie postępowania – wzór
   • Zasady wnoszenia o wznowienie postępowania
   • Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o wznowienie postępowania.
   • Postępowanie po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania
  • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.
   • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej – wzór
   • Zasady wnoszenia o stwierdzenie nieważności decyzji
   • Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
   • Postępowanie po złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
  • Żądanie zwrotu kosztów postępowania podatkowego
   • Żądanie zwrotu kosztów postępowania - wzór
   • Zasady wnoszenia żądania zwrotu kosztów postępowania
   • Kiedy i jakie koszty zwraca organ podatkowy
   • Postępowanie w sprawie złożonego żądania o zwrot kosztów postępowania.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp.
Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Serdecznie zapraszamy

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081