Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.09.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
online
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – online – 6 godzin wykładowych

    

Planowany termin szkolenia: 27 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00 14:00 trwa nabór

Uwaga ilość miejsc ograniczona- liczy się kolejność zgłoszeń!!!!

Uchwalona 30 marca 2021 roku ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 815;) wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Już od 31 lipca 2021 roku wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  objęci zostaną przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji i prowadzenia ksiąg podatkowych.

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona instytucji (z wyłączeniem banków i instytucji finansowych) obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy w tym do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych wykonujących zawód, jak również stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu tworzenia i zarządzania innymi podmiotami lub przyjmujących płatności gotówkowe powyżej 10 tys. euro  Wymienione instytucje są zobowiązane do zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych na temat prania pieniędzy (art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków ewidencyjnych instytucji obowiązanych. Uczestnicy zdobędą informacje jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

Biegły rewident, praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w  Oddziałach  Okręgowych SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi, Skarbnik Zarządu Głównego SKwP, członek Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Tematyka szkolenia:

 1. Omówienie definicji prania pieniędzy,
 2. Zaprezentowanie zjawiska prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
 3. Omówienie najważniejszych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 4. Zapoznanie z obowiązkami instytucji obowiązanych wynikających z  przepisów,
 5. Omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 6. Omówienie wymaganych prawem procedur, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione w postaci praktycznych przykładów.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką

OPŁATA:

 • 240,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081