Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01,06,08,13,15 września 2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
650,- zł od osoby
Zapisz się

Podatkowa księga przychodów i rozchodów ( 24 godz. lek.)

Cel kursu:

przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas kursu słuchacz nabędzie umiejętności klasyfikowania operacji gospodarczych w odpowiednich kolumnach księgi oraz rozliczania na jej podstawie podatku dochodowego. Dowie się, jakie dodatkowe rejestry jest zobowiązany prowadzić podmiot gospodarczy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR, prowadzących biuro rachunkowe rozliczające podatników na KPiR oraz pracowników biur rachunkowych, a także dla wszystkich chętnych chcących poznać tajniki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wykładowca: Dawid Obrzeżgiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i podatkowej, właściciel biura rachunkowego. Doświadczenie zdobywał w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych. Autor licznych publikacji o tematyce rachunkowo-podatkowej. Stale obsługuje podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową. Wykładowca studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Program:

I. Informacje ogólne:

1. Podstawy prawne.

2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR.

3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR.

II. Zapisy dokonywane w KPiR – omówienie zasad funkcjonowania KPiR:

  1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR, w tym dla

podatników podatku VAT.

2. Terminy zapisów w KPiR.

3. Ewidencja przychodów (omówienie kolumn nr 7, 8 i 9 KPiR).

4. Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów (omówienie kolumn nr 10 i 11 KPiR).

5. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu (omówienie kolumn nr 12, 13 i

14 KPiR).

III. Rozliczenia podatkowe w ciągu roku dla prowadzących KPiR:

1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy na podstawie dokonanych zapisów w KPiR.

2. Rozliczenia w podatku VAT.

IV. Zamknięcie roku w KPiR:

1. Inwentaryzacja – spis z natury.

2. Zamknięcia KPiR i ustalenie dochodu za rok podatkowy.

3. Przechowywanie dokumentów i księgi.

V. Dodatkowe rejestry związane z prowadzeniem KPiR:

1. Ewidencja środków trwałych i WNiP

2. Ewidencja sprzedaży

3. Ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych

4. Ewidencja przebiegu pojazdu

Terminy spotkań:

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 01.09.2022r. czwartek 5 godz. 16:30 – 20:30 15 min.
2 06.09.2022r. wtorek 5 godz. 16:30 – 20:30 15 min.
3 08.09.2022r. czwartek 5 godz. 16:30 – 20:30 15 min.
4 13.09.2022r. wtorek 5 godz. 16:30 – 20:30 15 min.
5 15.09.2022r. czwartek 4 godz. 16:30 – 19:45 15 min.

Formuła szkolenia:
✅ szkolenie prowadzone jest w formule on-line i ma cechy szkolenia stacjonarnego;
✅ podczas szkolenia komunikacja uczestników z trenerem odbywa się na czacie (uczestnicy
widzą zarówno prezentację i trenera oraz mają możliwość zadawania pytań);
✅ każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia:
- indywidualny kod dostępu,
- link do zajęć,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania sprzętowe:
- Niepotrzebne jest żadne dodatkowe oprogramowanie;
- Potrzebny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą audio-video (kamerka, głośnik, słuchawki).

Cena kursu:

650 zł od osoby,

Czas trwania: 24 godz. lek.
Uwaga!
*W przypadkach uzasadnionych spowodowanych, np. chorobą wykładowcy, brakiem prądu, Stowarzyszenie zastrzega  sobie prawo do zmiany grafiku zajęć.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081