Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
420,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia : 13 listopada 2020r. (piątek) godz. 9,30 

Wykładowca:
Marcin Otręba - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał również doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Prowadzi szkolenia m.in. dla WSB w Polsce , Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Bydgoszcz, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Akademii Kształcenia Kadr. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Program szkolenia:

1.Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
- Brak składania deklaracji VAT-7
- Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
- Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
- Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
- Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych - druk JPK_V7K;
- Przepisy przejściowe.
2.Problemy związane z nowym JPK:
- Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
- Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
- Kary za brak wysyłki JPK;
- Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
- Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
- Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.
3.Nowy schemat JPK VAT - nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:
- Kody towarów i usług - czego dotyczą;
- Zasady wpisywania kodów;
- Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
- Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
- Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
-Termin płatności - czy należy wpisywać?
- Pozostałe istotne elementy JPK.
4.Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

- W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
- Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
- Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
- Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
- MPP - kiedy umieszczać?
- Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
- Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
- Noty korygujące a korekty JPK.

5.Nowy wzór JPK_FA:
- Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
- Obowiązujący schemat nr 3;

- Różnice w poszczególnych schematach;
- Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
- Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
- Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
- Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
- Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?
6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:

- ksiąg podatkowych i rachunkowych;
- wyciągów bankowych;
- magazynu i gospodarki magazynowej;
-ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
-faktur;

-książki przychodów i rozchodów;
- ewidencji przychodów.

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
- Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK
- Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
- Kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
- Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
- Problemy techniczne z wysyłką JPK - brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
- Brak UPO - konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
- Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.
8. Nowe e-paragony:
- Kasy on-line - zasady stosowania;
- Przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
- Dane na paragonie a na e-paragonie;

- Dane otrzymywane przez US;
- Wysyłka e-paragonów w jakim formacie?
- Problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne;
- Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?

- Kontrole US w zakresie e-paragonów;
- Korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów.

9. Najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe.
10. Pytania uczestników.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia, zapłata za udział najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081