search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę – w świetle stanowisk SN, resortu pracy, PIP i UODO - online

TERMIN SZKOLENIA

 • 21 czerwca 2024r. godz. 09.00 - 15.00 (7 godz. lek.)
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy

Adresaci szkolenia 

 • Dyrektorzy Personalni,
 • Pracownicy działu HR,
 • Kierownicy komórek organizacyjnych,
 • Pracownicy Biur Rachunkowych,
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym.

Cel szkolenia

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę.  Przygotowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy.

WYKŁADOWCA

Iwona Wołkiewicz - absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.

PROGRAM

I. Nawiązywanie stosunku pracy

 1. Zatrudnienie pracowników zgodnie – zakaz dyskryminacji – wytyczne UODO.
 2. Dane osobowe kandydata a pracownika – kodeks pracy – stanowiska UODO i resortu pracy.
 3. Umowa o pracę – nowe dane po zmianach  kodeksu pracy 2023.
 4. Umowa na okres próbny – zmiany w prawie pracy – co rozumieć przez zamiar zatrudnienia – stanowisko PIP.
 5. Umowa na okres próbny – czy po okresie próbnym na trzy miesiące bezwzględnie należy zatrudnić pracownika na okres minimum 12 miesięcy – stanowisko PIP.
 6. Umowa na zastępstwo – kiedy nie można zawrzeć umowy na zastępstwo, czy podajemy imię i nazwisko osoby zastępowanej – stanowisko resortu pracy i UODO.
 7. Informacja o warunkach zatrudnienia – nowe zapisy zgodne ze zmianami w 2023.
 8. Zmiana warunków zatrudnienia – porozumienie zmieniające / wypowiedzenie zmieniające – warunki, przyczyny, data obowiązywania nowych warunków wg. stanowiska resory pracy i wyroków SN.

  II. Rozwiązywanie stosunku pracy

 1. Ustanie stosunku pracy – wygaśnięcie i rozwiązanie – podstawowa różnica.
 2. Kiedy pracodawca ma podać pracownikowi informację o przyczynie rozwiązania umowy o pracę lub nie nawiązania kolejnej umowy o pracę – umowa na okres próbny.
 3. Obowiązek podania przyczyny w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony.
 4. Co należy rozumieć przez zakaz prowadzenia działań przygotowawczych do zwolnienia pracownika.
 5. Wypowiedzenie zmieniające i skutki odmowy przyjęcia nowych mniej korzystnych warunków zatrudnienia.
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych.
 7. Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.
 8. W jakiej postaci i w jaki sposób rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę.
 9. Jak ustalać rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia.
 10. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia.
 11. Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracy a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r.
 12. Zmiany w świadectwie pracy.
 13. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.

OPŁATA

 • 370 zł brutto od osoby
 • 350 zł brutto od osoby - cena dla członków SKwP*

*Warunkiem uzyskania zniżki dla członków, jest na bieżąco uregulowana składka członkowska.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Cena obejmuje

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
Zniżka dla członków SKwP
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081