Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
szkolenie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
200,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia: 13 lipca 2022r. (środa), godz. 16,30 - 19,45

Wykładowca: 

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO: prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Program szkolenia:

I. Zasada niedyskryminacji na każdym etapie zatrudnienia i ustania stosunku pracy. 

 1. Jakie pytania kierować do kandydata  w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych .
 2. Czym się różni dyskryminacja pośrednia od bezpośredniej?
 3. Jakie są przesłanki dyskryminacji? Otwarty katalog dyskryminacji Czy kryteria dyskryminacyjne mogą być inne niż wymienione w Kodeksie pracy?
 4. Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę. Kiedy dopuszczalne jest różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy?
 5. Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją. Konsekwencje dla pracodawcy naruszenia zasad równego traktowania, odpowiedzialność związana z kodeksem pracy, kodeksem karnym, kodeksem cywilnym.

II. Mobbing w miejscu pracy

 1. Kodeksowa definicja mobbingu.
 2. Przejawy mobbingu
 3. Kto może być sprawcą, a kto ofiarą mobbingu?
 4. Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku zgłoszenia pracownika do pracodawcy  o niezgodnym z zasadami współżycia społecznego zachowaniu innych pracowników. Kroki pracodawcy przeciwdziałające mobbingowi
 5. Dochodzenie od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę ale także w trakcie trwania stosunku pracy
 6. Procedura antymobbingowa i dyskryminacyjna w miejscu pracy.
 7. Jakie są przykładowe sytuacje, które mogą wyczerpywać znamiona mobbingu?
 8. Postępowanie przed sądem pracy. Do jakiego sądu należy złożyć pozew? Kogo pozwać w sprawie mobbingowej? Kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego? Jakiej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego może domagać się ofiara mobbingu?
 9. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w kontekście nowych przepisów (17 grudnia 2021 r.)
 10. Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd najciekawszych orzeczeń dotyczących mobbingu.

III. Molestowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy:

 1. Różnica pomiędzy molestowaniem a molestowaniem seksualnym.
 2. Odpowiedzialność pracodawcy za działania podwładnych.
 3. Jakie sytuacje mogą zostać uznane za molestowanie seksualne?
 4. Jakie mogą być roszczenia z tytułu molestowania seksualnego?
 5. Podobieństwa i różnice pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją, nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, molestowaniem i molestowaniem seksualnym.

OPŁATA:

 • 200 zł brutto od osoby 

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081