Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
400,- zł od osoby

Termin szkolenia: 22 czerwca 2022r. (środa), godz. 9,00 - 15,30 (8 godz. lek.) - brak miejsc

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

PROGRAM

1. Nowelizacja „Polskie Ładu” – czyli kolejne zmiany dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy w 2022 r.:

 • Nowa stawka podatku – czyli zmiana z 17% na 12% w trakcie roku – co to oznacza przy naliczaniu list płac?
 • Kwota zmniejszająca podatek: nowa wartość, szerszy katalog osób uprawnionych czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników, „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników, ujęcie roczne wg skali podatkowej.
 • Próg podatkowy bez zmian, ale nowe zasady naliczania zaliczki na podatek w praktyce.
 • Likwidacja ulgi dla pracowników czyli tzw. „ulgi dla klasy średniej” a wartość netto wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • Nowe zasady stosowania zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT”, czyli zakres i nowe ujęcie praktyczne:
   • „ulga dla młodych”,
   • „ulgi na powrót”,
   • „ulgi rodzina 4+”
   • „ulgi dla pracującego seniora”.

2. Uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie” wg zasad rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. zamienionego na ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. – jak wykazać zaliczki pobrane wg zasad 2021 i 2022 r.?

3. Nowe zasady wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:

  • Brak prawa do odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek.
  • Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku wg nowego brzmienia przepisów.

4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez osoby powołane do pełnienia funkcji – uszczegółowienie zapisów ustawy.

5. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:

  • pracowników,
  • zleceniobiorców,
  • dziełobiorców,
  • menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie.

6. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.

7. Zmiana stawki podatku zryczałtowanego przy „małych umowach cywilno-prawnych”.

8. Co się zmieniło od 1 stycznia 2022 r. w naliczaniu list płac w ujęcie nie tylko podatkowym?

9. Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty wg różnych stanów prawnych obowiązujących w trakcie 2022 roku.

10. Jakie zmiany jeszcze przed nami?

11. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

 • 400,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!!!

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081