Miasto:
Gorzów Wlkp.
Miejsce:
ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin rozpoczęcia:
wrzesień 2022r.
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne
Opłata:
910,- zł od osoby
Zapisz się

Planowane terminy zajęć kursu: wrzesień 2022r. -TRWA NABÓR  

SZKOLENIE STACJONARNE/ONLINE

Wykładowca:

Małgorzata Samborska-Kamińska - specjalista – praktyk ZUS w zakresie ustalania prawa, wypłaty i rozliczania świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i wypadkowego), wieloletni wykładowca

Szkolenie skierowane:
Samodzielni księgowi, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się naliczanie, wypłatą i rozliczaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Cel szkolenia:
Uzyskanie przez uczestników pełnej wiedzy w zakresie: ustalania prawa, naliczania , wypłacania i rozliczania wszystkich świadczeń krótkoterminowy z funduszu ubezpieczeń społecznych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Program szkolenia
1. Rodzaje ubezpieczeń w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych
2. Rodzaje świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych
3. Prawo do zasiłku chorobowego
4. Wynagrodzenia za okres choroby.
5. Wysokość zasiłku chorobowego
6. Brak prawa do zasiłku chorobowego
7. Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
8. Świadczenie rehabilitacyjne
9. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
10. Zasiłek wyrównawczy
11. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
12. Zasiłek macierzyński
13. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
14. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
15. Zasady rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz dzielenia się okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego przez rodziców dziecka
16. Urodzenie lub przyjęcie na wychowanie kolejnego dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
17. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia.
18. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego
19. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.
20. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
21. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
22. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
23. Składki na ubezpieczenie społeczne za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
24. Prawo do zasiłku opiekuńczego
25. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
26. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
27. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom zatrudnionych u swojego pracodawcy dodatkowo na umowy :zlecenia o dzieło i inne.
28. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracowników pobierających zasiłki macierzyńskie i wykonujących prace w niepełnym wymiarze .
29. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom wykonującym pracę za granicą
30. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom tymczasowym .
31. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
32. Płatnicy zasiłków
33. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków.
34. Kontrolowanie zasadności wykorzystywania zwolnień lekarskich.
35. Rozliczanie zasiłków.
36. Korygowanie zasiłków.
               

Realizacja szkoleń  uzależniona jest od  zainteresowania powyższą tematyką.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.  
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

  • 910,00 zł brutto od osoby - kurs stacjonarny
  • 890,00 zł brutto od osoby - kurs online

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081