Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.09.2022
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
750,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 21 września 2022r., godz. 16,00 - 20,00

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych  , szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych ,sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej.

Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów praktycznych

Program:

1. Budżet w systemie finansowym państwa: istota budżetu i jego
struktura, zasady budżetowe, formy organizacyjne
gospodarki budżetowej, klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie, zasady
gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej,

2. Dyscyplina finansów publicznych.

3. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów
publicznych: podstawy prawne rachunkowości sektora
finansów publicznych, cechy specyficzne i zasady
rachunkowości jsfp, majątek jednostek sektora finansów publicznych i źródła
jego pochodzenia, organizacja rachunkowości i rola głównego
księgowego.

4. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

5. Wycena i ewidencja majątku: zasady wyceny i ewidencji majątku
trwałego, wycena i ewidencja majątku obrotowego, rozrachunki - wycena i
ewidencja, wycena i ewidencja środków pieniężnych, ewidencja funduszy,
warianty ewidencji i rozliczania kosztów, przychody i koszty, dochody i wydatki,
wynik finansowy.

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7. Rachunkowość organów podatkowych

8. Sprawozdawczość finansowa, podstawowe informacje dotyczące
sprawozdań budżetowych

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 2 – 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 – 20:00) raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania:

42 godzin zajęć dydaktycznych

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

  1 21.09.2022r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
  2 26.09.2022r. poniedziałek 5 16:00 – 20:00 15 min.
  3 28.09.2022r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
  4 03.10.2022r. poniedziałek 5 16:00 – 20:00 15 min.
  5 05.10.2022r. środa 5 16:00 – 20:00 15 min.
  6 10.10.2022r. poniedziałek 5 16:00 – 20:00 15 min.
  7 12.10.2022r. środa 4 16:00 – 19:15 15 min.
  8 17.10.2022r. poniedziałek 4 16:00 – 19:15 15 min.
  9 19.10.2022r. środa 4 16:00 – 19:15 15 min.

Wymagania sprzętowe:

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Opłata:

Koszt kursu 750- zł.

Zakończenie kursu:

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081