Miasto:
Gorzów Wlkp.
Miejsce:
ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin rozpoczęcia:
wrzesień 2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne
Opłata:
1450,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2022r

KURS STACJONARNY

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w zakresie wynagrodzeń,- struktura wynagrodzeń, pomiar pracy, dokumentacja w zakresie wynagrodzeń.
 2. Organizacja księgowości, rozrachunków i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń,- rozliczenia z ZUS , PFRON, US.
 3. Wynagrodzenia za pracę,

- zasady naliczeń wynagrodzenia - sporządzanie list płac /wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody,  dodatki, wynagrodzenia za urlop, nadgodziny.

 1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami,

- ZFŚS, odszkodowania, odprawy, rozliczenia delegacji, zaliczki, ekwiwalenty.

 1. Wynagrodzenie i jego ochrona.
 2. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
 3. Cywilnoprawne umowy o świadczenie usług.
 4. Rozliczanie z ZUS,

- Obowiązki w zakresie ubezpieczeń pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.

 1. a)   Zasady podlegania ubezpieczeniom.
 2. b)   Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych:

-emerytalne, rentowe, chorobowe.

 1. c)   Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika:

-emerytalne, rentowe, wypadkowe.

 1. d)   Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. e)   Składki na fundusze poza ubezpieczeniowe:

-FP, FGŚP, FEP.

 1. f)   Dokumentacja i opłacanie składek.

- Świadczenia przysługujące ubezpieczonym za czas niezdolności do pracy.
a)   Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa:
-wynagrodzenie chorobowe,
-zasiłek chorobowy,
-świadczenie rehabilitacyjne.
b)  Świadczenia związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
-zasiłek opiekuńczy.
c)   Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
-zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
d)   Dokumentacja zasiłkowa.

-  Obliczanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy:
a)  zasady,
b)  przykłady

-  Obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.                                                                                    

- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów i zajęć praktycznych - ćwiczeń,  6 spotkań  (ogółem 42 godz. lek.).  Zajęcia w dni robocze, jeden dzień w tygodniu  w godz. od 8,15 - 15,00.

OPŁATA:

 • 1.450,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081