Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1450,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 26 lutego 2021 (piątek) godz. 8,15

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zasad naliczania płac.

Program szkolenia :
1. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w zakresie wynagrodzeń
- struktura wynagrodzeń, pomiar pracy, dokumentacja w zakresie wynagrodzeń
2. Organizacja księgowości, rozrachunków i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń
- rozliczenia z ZUS , PFRON, US
3. Wynagrodzenia za pracę
- zasady naliczeń wynagrodzenia - sporządzanie list płac /wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody,  dodatki, wynagrodzenia za urlop, nadgodziny/
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami
- ZFŚS, odszkodowania, odprawy, rozliczenia delegacji, zaliczki, ekwiwalenty.
5. Wynagrodzenie i jego ochrona.
6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
7. Cywilnoprawne umowy o świadczenie usług.
8. Rozliczanie z ZUS
- Obowiązki w zakresie ubezpieczeń pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.
a)   Zasady podlegania ubezpieczeniom.
b)   Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych:
-emerytalne, rentowe, chorobowe.
c)   Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika:
-emerytalne, rentowe, wypadkowe.
d)   Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
e)   Składki na fundusze poza ubezpieczeniowe:
-FP, FGŚP, FEP.
f)   Dokumentacja i opłacanie składek   

- Świadczenia przysługujące ubezpieczonym za czas niezdolności do pracy.
a)   Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa:
-wynagrodzenie chorobowe,
-zasiłek chorobowy,
-świadczenie rehabilitacyjne.
b)  Świadczenia związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
-zasiłek opiekuńczy.
c)   Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
-zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
d)   Dokumentacja zasiłkowa.        

-  Obliczanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy:
a)  zasady,
b)  przykłady

-  Obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych:
a)  zajęcia praktyczne.        

Informacje dodatkowe:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów i zajęć praktycznych - ćwiczeń,  6 spotkań  (ogółem 42 godz. lek.).  Zajęcia w dni robocze, jeden dzień w tygodniu  w godz. od 8,15 - 15,00

   Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru MEN.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081