Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.09.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
online
Opłata:
850,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 20 września 2022r., godz. 16,00 - 20,00

 Cel kształcenia:  

Przygotowanie do pracy w działach personalno-kadrowych, praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy.

Tryb:

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu w godz. od 16.00 do 20.15

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 20.09.2022r. wtorek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
2 22.09.2022r. czwartek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
3 27.09.2022r. wtorek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
4 29.09.2022r. czwartek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
5 04.10.2022r. wtorek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
6 06.10.2022r. czwartek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
7 11.10.2022r. wtorek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
8 13.10.2022r. czwartek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
9 18.10.2022r. wtorek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
10 20.10.2022r. czwartek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
11 25.10.2022r. wtorek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
12 27.10.2022r. czwartek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

Uwaga!

  • W przypadkach uzasadnionych spowodowanych, np. chorobą wykładowcy, brakiem prądu, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć.
  • Jednostka dydaktyczna oznacza 45 min. zajęć.

Czas trwania:

60 godzin zajęć dydaktycznych

Program kursu; 

Blok Kadrowy:
1.Podstawowe pojęcia prawa pracy,
2.podstawy prawne zawierania umów o pracę,
3.urlopy pracownicze i związane z macierzyństwem,
4.akty wewnątrzzakładowe, regulaminy pracy i wynagradzania,
5.rozwiązywanie umów o pracę - przepisy ogólne,
6.czas pracy i jego ewidencja,
7.zasady i konsekwencje odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników,
8.prowadzenie dokumentacji pracownicze,
9.odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
10.rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
11.zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
12.prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

BLOK BHP:

1.Akty prawne,
2.obowiązki pracodawcy,
3.prawa i obowiązki pracowników,
4.czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia,
5.profilaktyczna ochrona zdrowia,
6.organy nadzorujące,
7.obowiązki pracodawcy wobec osób wykonujących pracę na podstawie,
8.szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych,
9.ochrona pracy kobiet,
10.zatrudnienie cudzoziemców a bhp (ogólne zasady),
11.telepraca a bhp

OPŁATA:

  • 850,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081