Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.08.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia: 19 sierpnia 2022r. godz. 9,00-14,00 

Cele
Wskazanie najnowszych oraz planowanych zmian w zakresie czasu pracy kierowców. Szkolenie ułatwi zrozumienie zawiłości „pakietu mobilności” oraz jego wpływ na rozliczanie świadczeń pieniężnych dla kierowców. Na szkoleniu będą przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez znanego specjalistę w tym zakresie.

Korzyści
Zapoznanie się z obowiązującymi od 02.02.2022 roku przepisami o czasie pracy kierowców oraz poznanie najnowszych interpretacji organów kontrolnych w tym zakresie.

Metody pracy
Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań. 

Wykładowca
Waldemar Adametz -uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy, m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu. Trener kształcący przyszłych inspektorów pracy oraz radców prawnych. Współautor publikacji „Czas pracy kierowców” wyd. Akademia Transportu 2007, 2008 i 2010 roku.

Program:

 1. Szczegółowe omówienie regulacji prawnych dotyczących norm czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz norm czasu pracy kierowców w transporcie drogowym wynikających z R 561/06 (w tym omówienie zmian wynikających z pakietu mobilności, który wejdzie w życie od lutego 2022r. oraz omówienie wybranych elementów rozporządzenia nr 165/2014; nr 1024/2012; nr 2021/2179).
 2. Kiedy ustawa o czasie pracy kierowców, a kiedy Rozporządzenie 561/06.
 3. Elementy wiedzy technicznej niezbędne do rozliczania czasu pracy kierowców.
 4. Sposoby rejestracji danych przez tachografy starego oraz nowego typu – jaki wpływ ma typ tachografu na rozliczanie czasu pracy kierowcy.
 5. Nowe rozwiązania w zakresie sposobu działania tachografu inteligentnego – czy będzie pomocny przy wyliczaniu wynagrodzenia kierowcy delegowanego?
 6. Systemy czasu pracy możliwe do zastosowania dla kierowcy.
 7. Kiedy trzeba sporządzić rozkład czasu pracy dla kierowcy.
 8. Jak właściwie dobrać okres rozliczeniowy do rozliczania czasu pracy kierowcy.
 9. Ewidencja czasu pracy kierowcy – omówienie planowanych zmian w tym zakresie.
 10. Jak ustalić należności pieniężne dla kierowcy:
  1. Wynagrodzenie
  2. Świadczenia za pracę w porze nocnej
  3. Świadczenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
  4. Świadczenia za dyżury
  5. Delegowanie – jak policzyć świadczenia dla kierowcy?
 11. Należności z tytułu podróży służbowej dla kierowcy (w świetle uchwał SN i wyroku TK):
  1. Diety – w jakich sytuacjach nadal będzie można je wypłacać?
  2. Ryczałty za noclegi
 12. Taryfikator za naruszenia – planowane zmiany w tym zakresie
 13. Kiedy firma może utracić licencję za poważne naruszenia?
 14. Programy wspomagające rozliczanie czasu pracy kierowców – jaki wybrać?

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

 • 300,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081