Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia : 16 lutego 2021r. (wtorek) godz. 9,00
Wykładowca:
Marcin Otręba - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał również doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Prowadzi szkolenia m.in. dla WSB w Polsce , Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Bydgoszcz, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Akademii Kształcenia Kadr. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Program szkolenia:
1)JPK VAT7M/VAT7K
a)JPK_VAT7M/7K struktura logiczna JPK

b)Ewidencja i deklaracja w jednym dokumencie.
c)Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU)
d)Transakcje oznaczone kodem TP
e)Usługi objęte oznaczaniem EE
f)Właściwie stosować oznaczenia MPP
g)Sprzedaż detaliczna a kasa fiskalna
h)Co dalej z fakturami uproszczonymi
i)Transakcje międzynarodowe jak je oznaczyć w JPK
J)Prefiks PL na fakturze czy wykazujemy w JPK
k)Jak oznaczyć w JPK ulgę na złe długi – Pole 42; 46
l)Refakturowanie faktur w JPK
m)Pełnomocnictwo do podpisywania JPK czy UPL wystarczy a może jednak PP1?
n)Numery błędów :
                                                 -  błąd „0”
                                                  - błąd „ 401”
                                                 -  błąd  „407”
                                                  - błąd „408-418”
                                                  - błąd „404;406; 4018”

2. Kary za nieprawidłowe przesyłanie JPK
a) Wezwanie z organu podatkowego w sprawie skorygowania JPK

b) Co grozi przedsiębiorcy za popełnione błędy w JPK
c)W jakich przypadkach kara nie zostanie nałożona.
3. Zasady prawidłowego składania korekt JPK_V7M/V7K
a) Nagłówek oraz oznaczenie podmiotu

- Kod formularza oraz wariant formularza.
- Kod formularza oraz wariant formularza JPK a Kod formularza oraz wariant formularza deklaracji.

- Cel złożenia  korekty JPK
b) Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy
- Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
- Oznaczanie kodami GTU faktur korygujących
- Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
- Stosowanie kodu TP do faktur korygujących
- Zasady stosowania kodu MPP do faktur korygujących
- Zapis w nowym JPK_V7 faktury korygującej, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP
- Zapis w nowym JPK_V7 korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
c) Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy
d)Pomyłki w danych sprzedawcy lun nabywcy
e)Korekta gdy zastosowano błędny kod  w nowym JPK
f0Korekta u wierzyciela i dłużnika w nowym JPK
4. Czynny żal a korekta JPK
a)Jakie sankcje dla przedsiębiorców przewiduje Kodeks karny skarbowy?...

b) Definicje z Kodeksu karnego skarbowe
c)Co to jest czynny żal...
d) Warunki skutecznego czynnego żalu:...
5. Interpretacje i wyjaśnienia MF w zakresie JPK
6. Pytania i odpowiedzi

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. - Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.  
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem. - Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS. - Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge). - Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

  • 240,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081