Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05-09.09.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
600,- zł od osoby
Zapisz się

Planowany termin szkolenia: 05 i 09 września 2022r. w godz. 9,00- 14,00

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Program:

 Dzień I

Podstawy prawne wystawiania faktur VAT

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
 • Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
 • faktury zagraniczne a rejestr VAT - czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
 1. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
 • Kiedy faktura?
 • Kiedy nota obciążeniowa?
 • Kiedy rachunek?
 • kiedy umowa?
 • kiedy dokument pro-forma?
 • faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • sprzedaż nieudokumentowana
 1. E- faktura
 • Definicja faktury elektronicznej
 • Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
 • Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
 • najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
 • Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami.
 1. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
 • Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
 • Zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K które weszły 1 lipca 2021
 • Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? - Objaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
 • Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
 • Korekta faktury uproszczonej
 1. Obowiązkowa treść faktury:
 • Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
 • Numer NIP. Kiedy faktura z “PL” i przedrostkiem zagranicznym?
 • Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
 • Stawka podatku VAT na fakturze.
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie” na fakturze - kiedy obowiązkowe?
 • Wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
 • Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
 • stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
 • czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
 • czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
 1. Faktura zaliczkowa:
 • Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
 • Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
 • Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
 • Faktura końcowa “na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
 • Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • Faktury zaliczkowe w eksporcie
 • Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2022:
 • Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
 • Treść faktury korygującej.
 • Zbiorcza faktura korygująca.
 • Termin wystawienia faktury korygującej
 • Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Anulowanie faktury
 • Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?
 • Faktury korygujące w JPK_V7M i JPK_V7K
 1. Nota korygująca
 • Przesłanki wystawienia.
 • Akceptacja noty korygującej.
 • Forma noty korygującej

Dzień II

 1. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
 • Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
 • Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
 • Możliwość wystawienia faktury VAT na 60 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki (zmiana od 1 stycznia 2022 roku)
 1. Refaktury
 • w jakich przypadkach stosuje się refaktury
 • terminy wystawiania refaktur
 • refaktury a usługi kompleksowe - sposób na optymalizację
 • problem z refakturowaniem usług medialnych
 1. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur:
 • przesłanki odliczenia podatku VAT
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT oraz zmian od 1 stycznia 2022r.
 • Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
 • Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
 • Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
 • Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
 • Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
 • Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach.
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT
 1. KSE -Fakturowania -Zmiany w fakturowaniu wprowadzone 1 stycznia 2022r.
 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • faktura ustrukturyzowana - czyli jaka?
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej,
 • 10 letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
 • zachęty do korzystania z KSeF :zwrot podatku VAT w terminie 40 dni,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • faktura uproszczona a KSeF,
 • faktury do paragonu a KSeF,
 • faktura zaliczkowa w KSeF,
 • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
 • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
 • kto będzie miał dostęp do faktur w KSeF?
 1. Sankcje za błędy na fakturach:
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?
 • Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?
 • Faktura wadliwa a nierzetelna.
 • Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem.
 • Co należy zrobić by uniknąć odpowiedzialności?

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.                                                                                             
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

 • 600,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081