search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26-27.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
660,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków
Zapisz się

 ABC Fakturowania w 2024 roku-
w tym omówienie narzędzi do wystawiania faktur w KSeF

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 26- 27 września 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Dzień I

 1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
 • Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
 • faktury zagraniczne a rejestr VAT - czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
 1. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
 • Kiedy faktura?
 • Kiedy nota obciążeniowa?
 • Kiedy rachunek?
 • kiedy umowa?
 • kiedy dokument pro-forma?
 • faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • sprzedaż nieudokumentowana
 1. E- faktura
 • Definicja faktury elektronicznej
 • Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
 • Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
 • najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
 • Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami.
 1. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
 • Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
 • Zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K które weszły 1 lipca 2021
 • Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? - Objaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
 • Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
 • Korekta faktury uproszczonej
 1. Obowiązkowa treść faktury:
 • Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
 • Numer NIP. Kiedy faktura z “PL” i przedrostkiem zagranicznym?
 • Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
 • Stawka podatku VAT na fakturze.
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie” na fakturze - kiedy obowiązkowe?
 • Wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
 • Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
 • stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
 • czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
 • czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
 1. Faktura zaliczkowa:
 • Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
 • Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
 • Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
 • Faktura końcowa “na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
 • Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • Faktury zaliczkowe w eksporcie
 • Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian:
 • Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
 • Treść faktury korygującej.
 • Zbiorcza faktura korygująca.
 • Termin wystawienia faktury korygującej
 • Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktura korygująca a przeliczenie kursu walut po zmianach od stycznia 2023
 • Anulowanie faktury
 • Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?
 • Faktury korygujące w JPK_V7M i JPK_V7K
 1. Nota korygująca
 • Przesłanki wystawienia.
 • Akceptacja noty korygującej.
 • Forma noty korygującej

Dzień II

 1. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
 • Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
 • Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
 • Możliwość wystawienia faktury VAT na 60 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki (zmiana od 1 stycznia 2022 roku)
 1. Refaktury
 • w jakich przypadkach stosuje się refaktury
 • terminy wystawiania refaktur
 • refaktury a usługi kompleksowe - sposób na optymalizację
 • problem z refakturowaniem usług medialnych
 • refaktura usług międzynarodowych
 1. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur:
 • przesłanki odliczenia podatku VAT
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT oraz zmian od 1 stycznia 2022r.
 • Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
 • Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
 • Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
 • Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
 • Brak NIPu na fakturze a prawo do odliczenia.
 • Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
 • Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach.
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT4. KSE -Fakturowania -Zmiany w fakturowaniu wprowadzone 1 stycznia 2022r.
 • KSeF kto ma obowiązek z niego korzystać?
 • Narzędzia do wystawiania faktur w KSeF.
 • ZAW Faktura, kto musi go złożyć do US ?
 • Uwierzytelnianie się w systemie KSeF.
 • Nadawanie uprawnień pracownikom i innym podmiotom do korzystania z KSeF
 • Faktury do paragonu a KSeF,
 • Korygowanie faktur w systemie KSeF,
 • Wizualizacja faktury w systemie KReF.
 • Awaria systemu.
 • Kary przewidziane przez ustawodawcę.

5. Biała lista podatników oraz Mechanizm podzielnej płatności

 • Wykaz Podatników VAT.
 • Obowiązek zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT.
 • Konsekwencje niewykonania obowiązku zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT.
 • Zawiadomienia ZAW-NR.
 • Dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością.
 • Limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
 • Sankcje karne skarbowe niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
 • Zapłacić za więcej niż jedną fakturę.
 • Inne tytuły podatkowe, za które można zapłacić z Rachunku VAT
 1. Sankcje za błędy na fakturach:
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?
 • Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?
 • Faktura wadliwa a nierzetelna.
 • Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem.
 • Co należy zrobić by uniknąć odpowiedzialności?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA:

 • 660 zł brutto od osoby 
 • 600 zł brutto od osoby*

*Warunkiem uzyskania zniżki dla członków, jest na bieżąco uregulowana składka członkowska

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu (przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
Zniżka dla członków SKwP
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081