Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny, online
Opłata:
300,- zł od osoby
Terminy

Planowane terminy szkolenia:  22 sierpnia 2022r., godz. 9,00 - 14,00

WYKŁADOWCA:

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego a prawa i obowiązki pracodawców

II. Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej i kontroli badania trzeźwości pracowników.

1.      Praca zdalna w kodeksie pracy. Praca zdalna na żądanie.

2.      Miejsce wykonywania uzgodnione z pracodawcą

 1. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej. Praca zdalna a uprawnienia rodzicielskie rodziców dzieci do lat 4.
 2. Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej.
 3. Zasady polecania i rozliczania pracy zdalnej.
 4. Koszty pracy zdalnej
 5. Przepisy przejściowe dotyczące

8.      Kontrola trzeźwości .

9.      Zasady przeprowadzania kontroli i badań oraz nowe obowiązki pracodawcy z tym związane. Przetwarzanie danych osobowych .

10.   Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu

III. Dostosowanie przepisów prawa pracy do przepisów dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy work-life-balance .

 1. Umowy na okres próbny (od sierpnia 2022r.).
 2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;
 3. Zmiany w zakresie umowy o pracę na okres próbny;
 4. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia;
 5. Czas pracy a szkolenia pracowników .
 6. Nowe uprawnienia pracujących rodziców w tym: zmiany w urlopie rodzicielskim, wychowawczym, ojcowski. Nowy urlop opiekuńczy,
 7. Nowe uprawnienie -dni wolne z tytułu siły wyższej,
 8. Możliwość elastycznej praca dla rodziców dzieci do lat 8,
 9. Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, który będzie chciał skorzystać z przysługujących mu uprawnień,
 10. Zmiana formy składania wniosków

IV. Wyrok TSUE w sprawie zaliczenia czasu szkolenia zawodowego do czasu pracy

 1. Stanowisko UODO w sprawie możliwych terminów żądania określonych danych od kandydata/pracownika
 2. Interpretacja KIS dot. opodatkowania rekompensaty za mobbing
 3. Dyskryminacja ze względu na płeć – wyrok sądu w sprawie IKEA

OPŁATA:

 • 300 zł brutto od osoby 

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp. nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft TEAMS
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu (przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081