Miasto:
Gorzów Wlkp.
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny, online
Opłata:
400,- zł od osoby
Terminy

Planowany termin szkolenia: 07 lutego 2023 r., godz. 09.00 - 15.30

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Elżbieta Młynarska -Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

PROGRAM

1. Nowe parametry do naliczania list płac obowiązujące w 2023 r.:

 • wynagrodzenie minimalne,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • współczynnik urlopowy,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków,
 • minimalna stawka godzinowa,
 • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
 • składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP, FEP,
 • roczny limit ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • skala podatkowa w tym kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów – nowe zasady stosowania na listach płac przez różnych płatników wobec podatników pracowników i osób niebędących pracownikami.

2. Technika naliczania wynagrodzeń w 2023 r. a nowelizacje przepisów:

 • oświadczenia i wnioski dotyczące ustalania zaliczki na podatek po 1 stycznia 2023 r. – zakres zmian, wpływ na naliczenia płacowe, wzory druków,
 • zmiany regulacji Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych na listę płac oraz naliczenia wartości wynagrodzenia do wypłaty w różnych przypadkach, z uwzględnieniem nieobecności z zachowaniem i bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 • uprawnienia rodzicielskie na listach płac w 2023 r. a prawo do zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT” dla zasiłków macierzyńskich.

3. Przykładowe listy płac w 2023 r. dla:

 • pracowników,
 • zleceniobiorców,
 • wykonawców umów o dzieło,
 • menedżerów zatrudnionych w oparciu o kontrakt menedżerski,
 • członków zarządu,
 • członków rad nadzorczych.

4. Praktyczne ujęcie uwzględniania na listach płac:

 • zwolnień podatkowych „ZEROWY PIT”,
 • świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze a zwolnień składkowo-podatkowych z nowymi limitami na 2023r.
 • obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla osób pobierających niskie zarobki lub mających prawo do wynagrodzenia za część miesiąca,
 • naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków na przełomie roku z uwzględnieniem okresu zasiłkowego i minimalnej podstawy wymiaru,
 • wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. a płaca minimalna, rozliczenie godzin nadliczbowych z przekroczenie normy dobowej i średniotygodniowej, dodatki nocne, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny,
 • wielu list płac w danym miesiącu w ramach 2023 r. przy nowych zasadach stosowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek,
 • wypłat po ustaniu zatrudnienia wg art.31b ustawy podatkowej.

5. Obowiązki pracodawcy na przełomie roku:

 • informacja PIT-11 za 2022 r.,
 • ZUS IWA,
 • rozliczenie ZFŚS,
 • sprawozdania i deklaracje za 2022 r. – najważniejsze informacje.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

W ramach szkolenia zapewniamy:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna  forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem ,dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

 • 400,00 zł  od osoby

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. Pekao S. A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.

nr 44 1240 3549 1111 0000 4431 1081

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!!

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081