search Działamy dla księgowych od 1907

Curriculum Vitae

Dane personalne

Anna Rakiej - Kozdrowicka

tel. 735 913 124           

Wykształcenie

2002-2005          Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.                                                                       

                                 Instytut nauczycielski: Edukacja opiekuńczo - wychowawcza                    

2005-2007           Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

                                 Psychopedagogika (uzup. magisterskie)

2021-2022            Wyższa Szkoła Biznesu- specjalność Kadry i Płace

2022-2023            Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

                                  Prawo pracy (w trakcie)

Kursy

2022                         Certyfikat księgowego I stopnia

2022                         Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2022                         Podatek VAT

2022                         Ubezpieczenia Społeczne

2022                         Prawo Pracy

2022                         Ochrona danych osobowych (RODO)

Praktyki

2002-2003 Szkoła Podstawowa nr 15

2003-2004 Świetlica szkolna - Szkoła Podstawowa nr 5

2003-2004 Pogotowie opiekuńcze

2004-2005 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

2004-2005 Dom Dziecka

 

Doświadczenie zawodowe

8.08.2005 - 29.07.2006             Bama Polska

                                                  Operator linii paczkowania

20.07.2006 - 29.01.2008           Castorama Polska Sp. z o.o.

                                                   Asystentka działu kas

25.05.2009 - 03.07.2012           Castorama Polska Sp. z o.o.

                                                   Asystentka działu kas

25.06.2012 - 22.10.2012            K1 SP.Z O.O.

                                                   Kierownik

18.02.2015- 29.08. 2015       Bama Polska

                                                    Operator linii paczkowania      

30.09.2016-31.12.2016          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                                    Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- staż    

02.01.2017- 31.07.2018         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

                                                    Starszy specjalista ds. pieczy zastępczej

01.08.2018-30.06.2019         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

                                                    Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych

01.07.2019-31.08.2022         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

                                                    Starszy specjalista ds. świadczeń   

Umiejętności

Obsługa komputera: MS Office (Word, Excel)

Znajomość obsługi urządzeń biurowych: faks, ksero, skaner

Prawo jazdy: kat. B

Języki obce: j. niemiecki w stopniu podstawowym

                       j. angielski w stopniu podstawowym

 

Dodatkowe umiejętności

Łatwość nawiązywania kontaktów

Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Umiejętność pracy w grupie

Otwartość na nowe zadania

Dyspozycyjność

Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Gotowość do stałego pogłębiania swojej wiedzy

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081