Szanowni Państwo,
ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły  w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Tarcza Antykryzysowawsparcie z ZUS

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne 

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące

Kontakt telefoniczny z ZUS od 30 marca

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Wszystkie wnioski dostępne są na oficjalnej stronie: www.zus.pl oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Organizacji i Analiz
Sikorskiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7395-461

Pozostałe aktualności

ul. Sikorskiego 81
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 53 91
kom. 690 822 256
kom. 603 794 404
fax 95 722 53 91

biuro@gorzow.skwp.pl
szkolenia@gorzow.skwp.pl

44 1240 3549 1111 0000 4431 1081