WYNIKI EGZAMINU

 I. Wyniki egzaminu kursu I stopnia certyfikacji - Kurs dla    kandydatów na księgowego  , którego egzamin odbył się w dniu 14 lipca 2018r.

Uwaga: wręczenie zaświadczeń i certyfikatów kursu I stopnia certyfikacji, którego egzamin odbył się w dniu 14-07-2018 odbędzie się dnia 01 sierpnia 2018r. (środa) o godzinie 16:00

  Lp.                     Kod pracy egzam.                   ocena 

1.                                    1                             bardzo dobry

2.                                    2                             dobry

3.                                    3                             bardzo dobry

4.                                    4                             bardzo dobry

5.                                    5                             bardzo dobry

6.                                    6                             celujący

 7.                                   7                             dostateczny

 8.                                   8                             bardzo dobry

 9.                                   9                             bardzo dobry

10.                                 10                            dopuszczający

11.                                 11                            niedostateczny

12.                                 12                            niedostateczny

13.                                 13                            bardzo dobry

14.                                 14                            bardzo dobry

15 .                                15                            bardzo dobry

16.                                 16                            bardzo dobry

17.                                 17                            bardzo dobry

18.                                 18                            bardzo dobry

19.                                 19                            bardzo dobry

20.                                 20                            bardzo dobry

21.                                 21                            bardzo dobry

22.                                 22                            bardzo dobry

23.                                 23                            bardzo dobry

24.                                 24                            bardzo dobry

25.                                 25                            bardzo dobry

26.                                 26                            bardzo dobry

27.                                 27                            bardzo dobry

28.                                 28                            dostateczny

29.                                 29                            dobry

30.                                 30                            dobry

 

 II.  Wyniki egzaminu poprawkowego kursu II stopnia certyfikacji - Kurs dla kandydatów na specjalistę d/s. rachunkowości , którego egzamin odbył się w dniu 14 lipca 2018r.

UWAGA: rozdanie zaświadczeń i certyfikatów kursu II stopnia certyfikacji, którego egzamin odbył się dnia 14-07-2018r. odbędzie się dnia 01 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 16:00 

 Lp.                      Kod pracy egzam.               ocena

 1.                                    1                            dobry

 2.                                    2                            dostateczny

 3.                                    3                            dobry