WYNIKI EGZAMINU

 I.  Wyniki egzaminu kursu I stopnia certyfikacji Kurs dla kandydatów na księgowego   , którego egzamin odbył się dnia: 12 grudnia 2018 r.

   Minimalna liczba punktów na ukończenie kursu - 36 punktów - otrzymanie zaświadczenia wg wzoru MEN

   Minimalna liczba  na certyfikat księgowego      - 72 punkty - otrzymanie certyfikatu księgowego

UWAGA: wręczenie zaświadczeń i certyfikatów grup kursu I stopnia certyfikacji , które pisały egzamin w dniu 12 grudnia 2018r. odbędzie się      dnia 07 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godzinie 16:30  w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych.

       LP.                 kod pracy                                              ilość punktów

       1.                          1                                                              99

      2 .                         2                                                              99

      3.                          3                                                              95

      4.                          4                                                              98

      5.                          5                                                            100  

      6.                          6                                                              97                       

      7.                          7                                                              99

      8.                          8                                                              94

      9.                          9                                                              98

     10.                        10                                                             95

 

 Wyniki kursu I stopnia certyfikacji - osób  które  nie przystąpiły  do egzaminu w terminie 01-12-2018r. i zdawały egzamin dodatkowy w terminie  12 grudnia 2018r.

       LP.                                   kod                                    ilość punktów 

        1.                                    1a                                               37

        2.                                    2a                                             113

        3.                                    4a                                             117   

        4.                                    5a                                               76 

 II. Wyniki egzaminu kursu II stopnia certyfikacji - Kurs dla kandydatów na specjalistę  ds. rachunkowości , którego egzamin odbył się dnia 08 grudnia 2018r.

   Minimalna liczba punktów  na ukończenie kursu             54 - otrzymanie zaświadczenia  ukończenia wg wzoru MEN

 Minimalna liczba punktów na certyfikat księgowego   108 

  Lp.                                  Kod pracy egz.                        punkty

   1.                                                1                                     169

   2.                                                2                                     172

    3.                                                3                                    166

   4.                                                4                                     167

   5.                                                5                                     117

   6.                                                6                                     174,5

   7.                                                7                                     146

   8.                                                8                                     162

   9.                                                9                                     147

  10.                                              10                                    161

  11.                                              11                                    156

  12.                                              12                                    152,5

  13.                                              13                                    178

  14.                                              14                                    159

  15.                                              15                                    116

  16.                                              16                                    144

  17.                                              17                                    129,5

  18.                                              18                                    121

  19.                                              19                                    165

  20.                                              20                                    164,5

  21.                                              21                                    157

  22.                                              22                                    166

  23.                                              23                                    158            

UWAGA: wręczenie certyfikatów i zaświadczeń grupy kursu II stopnia certyfikacji , która pisała egzamin w dniu 08 grudnia 2018r. odbędzie się  dnia 07 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych.

III. Wyniki egzaminu kursu I stopnia certyfikacji - Kurs dla    kandydatów na księgowego  , którego egzamin odbył się w dniu 01 grudnia 2018r.

         Minimalna liczba punktów  na ukończenie kursu       -   36  punktów     -  otrzymanie zaświadczenie wg wzoru MEN  

         Minimalna liczba punktów na certyfikat księgowego  -   72  punkty        -  otrzymanie certyfikatu  księgowego

Lp.                     Kod pracy egzam.                 punkty 

1.                                   1                             

2.                                    2                            

3.                                    3                             

4.                                    4                            

5.                                    5                             

6.                                    6                                  59       

7.                                    7                                  88,5    

8.                                    8                                  82       

9.                                    9                                102    

10.                                10                                  85 

11.                                11                                  24 

12.                                12                                101 

13.                                13                                  82  

14.                                14                                  84 

15.                                15                                  72

16.                                16                                  37

17.                                17                                 101

18.                                18                                  47,5

19.                                19                                  99

20.                                20                                  91

21.                                21                                  72,5

22.                                22                                115

23.                                23                                103,5   

24.                                24                                111

25.                                25                                115

26.                                26                                  97,5   

27.                                27                                116,5

UWAGA : Wręczenie certyfikatów i zaświadczeń  grupy , która pisała egzamin w dniu 01 grudnia 2018r. odbędzie się dnia 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych.