WYNIKI EGZAMINU

 I. Wyniki egzaminu kursu I stopnia certyfikacji - Kurs dla    kandydatów na księgowego  , którego egzamin odbył się w dniu 01 grudnia 2018r.

     Minimalna liczba punktów  na ukończenie kursu   -       36  punktów    -  otrzymanie zaświadczenie wg wzoru MEN  

     Minimalna liczba punktów na certyfikat księgowego  -   72  punkty        -  otrzymanie certyfikatu  księgowego

 

 Lp.                     Kod pracy egzam.                 punkty 

1.                                   1                             

2.                                    2                            

3.                                    3                             

4.                                    4                            

5.                                    5                             

6.                                    6                                  59       

7.                                    7                                  88,5    

8.                                    8                                  82       

9.                                    9                                102    

10.                                10                                  85 

11.                                11                                  24 

12.                                12                                101 

13.                                13                                  82  

14.                                14                                  84 

15.                                15                                  72

16.                                16                                  37

17.                                17                                 101

18.                                18                                  47,5

19.                                19                                  99

20.                                20                                  91

21.                                21                                  72,5

22.                                22                                115

23.                                23                                103,5   

24.                                24                                111

25.                                25                                115

26.                                26                                  97,5   

27.                                27                                116,5

 UWAGA : Termin wręczenia  certyfikatów i zaświadczeń  zostanie podany  w terminie późniejszym.