ZAPRASZAMY członków Stowarzyszenia  na bezpłatne konsultacje    w dniu 06 grudnia 2018 r. w godz. 14-16 w siedzibie  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp   w zakresie:

I. Rachunkowości i finansów  - więcej 
Konsultanci:

1/Łukasz Drewniak- biegły rewident

II.  Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne  
Konsultanci:
1/ Jacek Milczarek -
syndyk , adwokat
2/ Leszek Kozłowski - doradca podatkowy, doradca ds. restrukturyzacji 

Prosimy o potwierdzenie  udziału w konsultacjach oraz temat problemu

do dnia 04 grudnia  2018r.  do godz. 15,00

Terminarz  nieodpłatnych konsultacji z rachunkowości dla członków Stowarzyszenia w  2018 roku.

Terminarz                 konsultacji
godz.                 od - do
konsultanci (biegli rewidenci , prawnicy , podatkowcy)
25  stycznia  2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Danuta Zduńczyk - biegły rewident
2/ Ewa  Kowalska  - biegły rewident
15  lutego  2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/Danuta Zduńczyk - biegły rewident
2/Ewa  Kowalska  - biegły rewident
22  marca   2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ /Ewa  Kowalska- biegły rewident
2/ Arkadiusz Zdych  - biegły rewident
26  kwietnia  2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Henryk Michał Drewniak - biegły rewident

17 maja 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Stanisław Capała  - biegły rewident
2/ Mariusz Misztal - biegły rewident
21 czerwca 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Helena Kozaruk- biegły rewident
2/ Olga Śmigielska- biegły rewident
w miesiącach lipiec / sierpień  2018r.  przerwa wakacyjna
27 września 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Maria Sowińska  biegły rewident
 2/ Barbara Włodarczak - biegły rewident
25 października 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
1/ Danuta Zduńczyk - biegły rewident
2/ Franciszek Plichta - biegły rewident
15  listopada 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Helena Kozaruk- biegły rewident
2/ Tomasz Włodarczak  - biegły rewident
06 grudnia 2018r.
/czwartek/
14.00 - 16.00
 1/ Łukasz Drewniak - biegły rewident

                                                Przewodniczący Zespołu Konsultantów Rachunkowości

                                                         mgr Stanisław Capała