Szczegóły szkolenia

Kurs: Samochód w firmie rozliczenie VAT, PIT, CIT

 Termin szkolenia :  Uruchomienie po zebraniu grupy

 Wykładowca : Kamila Andrzejewska - doradca podatkowy

 

I. Rozliczanie VAT od wydatków na samochody

 1. Zasada ogólna rozliczania VAT od wydatków na samochody

 2. Warunki odliczania 100% VAT od wydatków na samochody

  2.1. Samochody osobowe

  2.2. Samochody, dla których przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne

  2.3. Samochody specjalne

  2.4. Autobusy

  2.5. Towary montowane w pojazdach samochodowych i usługi z tym związane

 3. Wykorzystywanie samochodów firmowych do celów innych, niż związanych z działalnością gospodarczą

  3.1. Kiedy od wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych trzeba wykazać VAT należny?

  3.2. Ustalenie podstawy opodatkowania VAT

  3.3. Zmiana przeznaczenia samochodu – z celów wyłącznie firmowych do mieszanych (lub odwrotnie)

 4. Sprzedaż samochodu

  4.1. Ustalenie podstawy opodatkowania VAT – zasady ogólne, opodatkowanie na zasadzie marży

  4.2. Sprzedaż samochodu – korekta VAT  

 5. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem VAT od wydatków na samochody – z uwzględnieniem wyjaśnień organów podatkowych i sądów administracyjnych

  5.1. Odliczanie VAT od wydatków na samochód, którym pracownik lub przedsiębiorca dojeżdża  do pracy  

  5.2. Czy podatnik, który wynajmuje samochód pracownikowi zachowuje prawo do odliczania 100% VAT?

  5.3. Wykorzystywanie samochodu firmowego przez pracownika do celów prywatnych a kasa fiskalna

  5.4. Czy od wykupu samochodu z leasingu do celów prywatnych można odliczyć VAT?

  5.5. Kiedy trzeba złożyć aktualizację druku VAT – 26?

  5.6. Czy drobne pomyłki w ewidencji przebiegu pojazdu wpływają na wysokość przysługującego odliczenia VAT?

  5.7. Czy od zakupu paliwa zużytego wyłącznie na potrzeby prywatne można odliczyć VAT?

  5.8. Ile można odliczyć VAT od wydatków na garaż, w którym parkuje samochód wykorzystywany do celów mieszanych?

  5.9. Odliczanie VAT od wydatków na samochód przeznaczony do sprzedaży (samochód demonstracyjny, samochód oddany do komisu)

  5.10. Wydatki na samochody wynajmowane i zastępcze – ustalenie wysokości przysługującego odliczenia VAT

  5.11. Wycofanie samochodu z działalności i przekazanie na cele prywatne podatnika – skutki w VAT

  II. Wykorzystywanie samochodu firmowego do celów prywatnych a  powstanie przychodu u korzystającego

  1. Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu firmowego jako przychód ze stosunku pracy

  1.1. Ustalenie wartości przychodu pracownika z tytułu korzystania z firmowego samochodu do celów prywatnych

  1.2. Czy wartość paliwa zużyta na cele prywatne stanowi odrębny przychód u pracownika?

  1.3. Dojazdy do pracy firmowym samochodem a powstanie u pracownika przychodu podatkowego

  2.Udostępnienie firmowego samochodu zleceniobiorcom lub innym osobom a przychód podatkowy

  3. Wykorzystywanie samochodu firmowego do celów prywatnych przez przedsiębiorcę lub wspólnika spółki osobowej – czy powstaje przychód podatkowy u korzystającego?

  III. Wydatki na samochody w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia

 1. Samochód będący środkiem trwałym

  1.1. Amortyzacja samochodu

  - ograniczenia w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych

  - sprzedaż samochodu – zaliczenie niezamortyzowanej jego wartości do kosztów podatkowych

  1.2. Podatkowe rozliczenie składek na ubezpieczenie pojazdu

  1.3. Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na samochód, który wykorzystywany jest również do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników

  1.4. Rozliczenie wydatków na powypadkową naprawę samochodu

  1.5. VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt podatkowy

  2.Samochód wykorzystywany na podstawie umowy najmu lub leasingu operacyjnego

  2.1. Kiedy prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest warunkiem zaliczania wydatków na samochody do kosztów podatkowych? 

  2.2. Jakie wydatki ujmować w ewidencji przebiegu pojazdu?

  2.3. Raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro a koszty podatkowe

  2.4. Jak rozliczać koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową?

  2.5. Wykup samochodu z leasingu i przekazanie go na cele prywatne przedsiębiorcy

  2.6. Prywatny samochód pracownika lub przedsiębiorcy wykorzystywany w działalności gospodarczej

  3.1 Zasady zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych

  3.2. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jako warunek rozliczania wydatków w kosztach podatkowych

  3.3. Sprzedaż prywatnego samochodu, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej a przychód podatkowy  

   

   

Cena
290.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.