Szczegóły szkolenia

Kurs:Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( 7 godz. lek.)

Planowany termin szkolenia: 03 grudnia 2018r. ( poniedziałek) godz. 9,30

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona instytucji (z wyłączeniem banków) obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy w tym do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych wykonujących zawód, jak również stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wymienione instytucje są zobowiązane do zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych na temat prania pieniędzy (art. 34a ustawy).

Cel szkolenia:

W 2010 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wskazanie zagrożeń i wymogów ustawowych z tym związanych (tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), zostały nałożone nowe obowiązki dla biur rachunkowych, biegłych rewidentów, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca  SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów.

Tematyka szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Polskie regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące prania pieniędzy.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych oraz jednostek współpracujących.

5. Obowiązki instytucji obowiązanych:

  • analiza ryzyka,
  • środki bezpieczeństwa finansowego,
  • procedura wewnętrzna,
  • zasady szkoleń pracowników i przedsiębiorców,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.

6. Kontrola instytucji obowiązanych.

7. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

8. Dyskusja.

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione w postaci praktycznych przykładów.

Koszt szkolenia 380,- zł.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Cena
380.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.