Szczegóły szkolenia

Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących (32 godz. lek.)

  Termin rozpoczęcia : Uruchomienie po zebraniu grupy

    Wykładowca: Kamila Andrzejewska- doradca podatkowy 

 1. Zagadnienia wprowadzające - pojęcia podstawowe

 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania VAT

  2.1. Definicja podatnika i działalności gospodarczej

  2.2. Czynności podlegające opodatkowaniu:

  - czynności odpłatne,

  - czynności nieodpłatne (darowizna towaru, przekazanie towaru na cele osobiste podatnika/wspólnika/pracownika, prezenty o małej wartości, próbki, nieodpłatne usługi świadczone na cele inne, niż firmowe)

  2.3. Czynności wyłączone z opodatkowania

 3. Zwolnienie podmiotowe z VAT

  - limit zwolnienia z VAT, czynności uwzględniane w limicie zwolnienia z VAT, kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, utrata prawa do zwolnienia z VAT

 4. Obowiązek podatkowy

  4.1. Zasada ogólna

  4.2. Szczególne zasady ustalania obowiązku podatkowego (usługi budowlane, najmu, leasingu, usługi księgowe i prawnicze, dostawa mediów)

  4.3. Metoda kasowa 

 5. Podstawa opodatkowania

  5.1. Ustalanie podstawy opodatkowania VAT

  5.2. Zmiana podstawy opodatkowania – zwiększenia i zmniejszenia

  5.3. Opodatkowanie na zasadzie marży

 6. Wysokość opodatkowania

  6.1. Stawki VAT (23%, 8%, 5%, 0%)

  6.2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT

  6.3. Stawki ryczałtowe

 7. Fakturowanie

  7.1. Kiedy trzeba wystawić fakturę?

  7.2. Elementy faktury

  7.3. Dokumenty zrównane z fakturą

  7.4. Terminy wystawiania faktur

  7.5. Duplikaty faktur, faktury pro-forma, faktury wewnętrzne

  7.6. Anulowanie faktury

  7.7. Faktury korygujące i noty korygujące

  7.8. Samofakturowanie

 8. Odliczanie VAT

  8.1. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT?

  8.2. Terminy odliczania VAT

  8.3. Korekta odliczonego VAT – zwiększenia i zmniejszenia

  8.4. Odliczanie VAT od wydatków na pojazdy samochodowe

  8.5. Sprzedaż samochodu – korekta odliczonego VAT

  8.6. Proporcjonalne odliczanie VAT

  - ustalanie współczynnika i prewspółczynnika, roczna korekta VAT

 9. Odwrotne obciążenie

  9.1. Odwrotne obciążenie w transakcjach towarowych

  9.2. Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług budowlanych

 10. Ustalanie miejsca  świadczenia transakcji

  10.1. Miejsce świadczenia – zasada ogólna

  - miejsce świadczenia przy dostawie towaru, usługi świadczone dla podatnika i niepodatnika

  10.2. Miejsce świadczenia – regulacje szczególne

  - usługi związane z nieruchomościami, usługi transportu towarów i osób, usługi wynajmu środków transportu, usługi w dziedzinie kultury, sztuki, nauki,itp., usługi restauracyjne

  10.3. Sprzedaż wysyłkowa

 11. Transakcje zagraniczne

  11.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

  11.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)

  11.3. Eksport towaru

  11.4. Import towaru

  11.5. „Sprzedaż” i zakup usług (import usług)

 12. Ulga na złe długi

  12.1. Prawa wierzyciela

  12.2. Obowiązki dłużnika

 13. Ewidencje VAT i JPK_VAT

  13.1. Elementy ewidencji VAT

  13.2. Informacja o ewidencji VAT – JPK_VAT

 14. Rejestracja na potrzeby VAT

  14.1 Kto musi dokonywać rejestracji na potrzeby VAT?

  14.2. Rejestracja na potrzeby rozliczania transakcji unijnych (VAT-UE)

  14.3. Wykreślanie z rejestru VAT

  14.4. Jak sprawdzić status kontrahenta?

 15. Deklaracje VAT i zapłata podatku

  15.1. Rodzaje deklaracji VAT

  15.2. Terminy składania deklaracji i zapłaty podatku

  15.3. Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym – wykazanie w deklaracji VAT

 16. Sprzedaż i zakup towarów/usług na przykładach liczbowych – rozliczenie kompleksowe (ustalenie obowiązku podatkowego/terminu odliczenia VAT, ujęcie w odpowiedniej ewidencji VAT, wykazanie w deklaracji VAT, ustalenie zobowiązania podatkowego)

   

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, jeden dzień w tygodniu  w godz. 8,15- 15,00     

 

Cena
910.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.