O Stowarzyszeniu

Siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 81

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powołane zostało w 1907 roku , jest jednym z pierwszych stowarzyszeń zawodowych skupiającym przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. jest jednostką organizacyjną Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce , uzyskał samodzielność w 1981 roku.
Działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty i jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod nr 90 . Oznacza to spełnienie wymogu art.82 ustawy o systemie oświaty (Dz. U nr 95 z 1991r z późniejszymi zmianami). Od 08 grudnia 2004r. posiada  wpis do wojewódzkiego rejestru instytucji szkoleniowych dla województwa lubuskiego prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.