NAUKOWE KOŁO RACHUNKOWOŚCI KoRa

Uchwałą nr 14/2012r z dnia 25.04.2012r. Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp. powołano Naukowe Koło Rachunkowości KoRa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp..

Członkowie koła są studentami kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Gorzowie Wlkp.

Zarząd Koła Rachunkowości KoRa:

Joanna Brzana - prezes

Justyna Malcher - wiceprezes

Natalia Sycz - skarbnik

Anna Grudzień - sekretarz

Agata Olszta - protokolantka.

Opiekun Koła

mgr Katarzyna Zioło-Gwadera

18 czerwca 2012r. w Gorzowie Wlkp. zawarto porozumienie dotyczące nawiązania współpracy między Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. o Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. reprezentowali : Prezes Zarządu Oddziału Franciszek Plichta i sekretarz Piotr Bukowski. Pństwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. reprezentowała prof.nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska