Szczegóły szkolenia

Kurs Podatek od towarów i usług VAT w 2019 roku

Planowany termin szkolenia: 07 marca 2019 r. (czwartek) godz. 9,30- TRWA NABÓR

Wykładowca: specjalista zakresu podatku VAT , pracownik aparatu skarbowego

Program: 

1)Split payment:
-zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,
-zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,
-możliwość wystąpienia o zwrot podatku w trybie 25 dni,
-możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący,
2)Struktury JPK.
3)Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
4)Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy, sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT i w informacji podsumowującej.
5)Miejsce świadczenia:

-z tytułu dostawy towarów,
-z tytułu wykonania usługi,
-z tytułu WNT
6)Podstawa opodatkowania VAT
- skonto,
- transport, ubezpieczenie,
- zwrot wydatków,
- nieodpłatne świadczenia,
- opakowania zwrotne,
- kurs walutowy
- zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania
7)Fakturowanie
- terminy wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów,
- zwroty towarów,
- faktury i noty korygujące,
- art. 108 ustawy o VAT (m.in. puste faktury, w jakich sytuacjach wystawienie „pustej” faktury nie powoduje powstania obowiązku odprowadzenia podatku należnego),
- anulowanie faktur,
- orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące przedmiotowego zakresu
8)zasady powstawania obowiązku podatkowego,
- usługi i dostawy wykonywane częściowo,
- obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
- zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
-dostawa „mediów”
-usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
-dostawa gruntów, budynków, budowli,
-zaliczki, zadatki, przedpłaty,
-obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
-obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się wg metody kasowej,
-WNT, WDT, import usług i zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca
9)Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:
-rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
-terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
-zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
- terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
-przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
10)Zmiany w VAT w 2019 r.
-ulga na złe długi na gruncie VAT,
-regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych:
a) bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia,
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.
-deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:
a) zmiana struktury JPK,
b) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
c) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
d) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.
-zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.
-Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
a) plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
b)sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
c) nowe zasady wystawiania paragonów,
d) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
e) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
-zasady stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, u których roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł.
Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT

Cena
420.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.