Szczegóły szkolenia

Kurs PŁACE - zasady naliczania od podstaw ( w tym program płatnik - zajęcia praktyczne) 42 godz.lek.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 26 lutego 2019r. ( wtorek) godz. 8,15 

                              zmiana terminu:  19 marca 2019r. (wtorek) godz. 8,15

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zasad naliczania płac.
Program szkolenia :
1. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w zakresie wynagrodzeń
   - struktura wynagrodzeń, pomiar pracy, dokumentacja w zakresie wynagrodzeń
2. Organizacja księgowości, rozrachunków i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń
   - rozliczenia z ZUS , PFRON, US
3. Wynagrodzenia za pracę
    - zasady naliczeń wynagrodzenia - sporządzanie list płac /wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody,  dodatki, wynagrodzenia za urlop, nadgodziny/
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami
   - ZFŚS, odszkodowania, odprawy, rozliczenia delegacji, zaliczki, ekwiwalenty.
5. Wynagrodzenie i jego ochrona.
6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
7. Cywilnoprawne umowy o świadczenie usług.
8. Rozliczanie z ZUS       
- Obowiązki w zakresie ubezpieczeń pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.
     a)   Zasady podlegania ubezpieczeniom.
     b)   Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych:
             -emerytalne, rentowe, chorobowe.
     c)   Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika:
            -emerytalne, rentowe, wypadkowe.
     d)   Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
     e)   Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe:
            -FP, FGŚP, FEP.
     f)   Dokumentacja i opłacanie składek   

- Świadczenia przysługujące ubezpieczonym za czas niezdolności do pracy.
     a)   Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa:
            -wynagrodzenie chorobowe,
            -zasiłek chorobowy,
            -świadczenie rehabilitacyjne.
      b)  Świadczenia związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny:
            -zasiłek opiekuńczy.
     c)   Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
           -zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
      d)   Dokumentacja zasiłkowa.        

-  Obliczanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy:
      a)  zasady,
      b)  przykłady

-  Obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych:
      a)  zajęcia praktyczne.        

 Szkolenie realizowane jest w formie wykładów i zajęć praktycznych - ćwiczeń, sześć dni  po  7 godzin lek. (ogółem 42 godz.lek.). 

Zajęcia w dni robocze w godz. od 8,15 - 14,10 .

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru MEN.

Koszt udziału w kursie od 1  osoby  wynosi :  1450zł brutto, 

 

 

Cena
1450.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.