Szczegóły szkolenia

Kurs Kodeks pracy w praktyce (od podstaw) 36 godz.lek.

Termin rozpoczęcia kursu :Uruchomienie po zebraniu grupy

Wykładowca: - radca prawny 

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej stosowania prawa pracy w praktyce.
 
Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu :
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, dokumenty z zakresu stosunku pracy, czas pracy, urlopy pracownicze , wynagrodzenie za pracę, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, bhp , przedawnienie roszczeń z zakresu prawa pracy , dokumentacja z zakresu stosunku pracy.

Zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami (36 godz. lek.) , odbywają się raz w tygodniu w dni robocze w godz. 8.15.-13.15 /sześć spotkań - , lub zajęcia popołudniowe dwa razy w tygodniu w godz. 16,15 - 19,45.     

Miejsce prowadzenia zajęć kursu: siedziba Stowarzyszenia Księgowych, Gorzów Wlkp. ul.  Sikorskiego  nr 81

Koszt udziału w kursie wynosi  :

-  udział w szkoleniu    1 osoby  -   1190,-  , .

Kurs kończy się sprawdzianem - test , absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

 Ropzpoczęcie kursu po zebraniu grupy

Cena
1190.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.