Szczegóły szkolenia

Kurs: Zmiany w prawie pracy w 2019 roku.

Planowany termin szkolenia: 11 kwietnia 2019r. ( czwartek) godz. 9,30 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej po 1 Stycznia 2019r.
• Akta osobowe
• Ewidencja czasu pracy
• Ewidencja urlopowa
• Karta wypłaconego wynagrodzenia
• Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego
2.  Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
• Przechowywanie akt osobowych przez 50 lat
• Przechowywanie akt osobowych 10 lat
• Raport informacyjny do ZUS
• Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
• Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
• Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
• 4 części akt osobowych
• Część A,B,C,D akt osobowych - zawartość
3. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
• Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
• Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
• Wnioski  w dokumentacji czasu pracy
• Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy
4. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznie
• Jakie wymagania musi spełniać dokument elektroniczny w e-aktach?
• Jakie metadane będą musiały być zapisane na każdym dokumencie elektronicznym?
• Jakie będą zasady przenoszenia dokumentacji elektronicznej pomiędzy systemami?
• Jakie zabezpieczenia będą musiały mieć systemy do prowadzenia e-teczek?
• Czy możliwe będzie prowadzenia akt tradycyjnych a dokumentacji czasu pracy elektronicznie?
5.  Monitoring pracowników po 25.5.2018 r.
• Cel monitoringu
• Obowiązek informacyjny
• Monitoring służbowej poczty elektronicznej
• Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
6.  Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
• Nowe zasady stosowania telepracy
• Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
• Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
• Zmiany dotyczące zasiłków opiekuńczych
7. Nowe uregulowania wygaśnięcia stosunku pracy – śmierć pracodawcy
• Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – nowe zasady
• Przedsiębiorstwo w spadku
•Kto powołuje zarządcę i czy powołujący może mieć uprawnienia wobec pracowników?
• Sytuacja pracowników w firmie zmarłego
• Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego
•Stosunek pracy
8. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
• Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
• Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
• Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
• Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych
• Weryfikacja liczby członków związku
• Informacja o liczbie członków związku po nowemu
• Zwolnienia na czynności doraźne
• Ochrona stosunku pracy
9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
• Data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
• Udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
• Zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
• Zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji
10.  Zmiany w płacach 2019 r.
• Planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)
• Wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych
WYKŁADOWCA: EWA BIELECKA - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie.

Cena
360.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.