Szczegóły szkolenia

Kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019r.

 Planowany termin szkolenia: 22 lutego 2019r. (piątek) godz. 9,30 - TRWA NABÓR 

Wykładowca: - doradca podatkowy  

Program szkolenia: 
1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017r.
a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
b) miejsce zamieszkania
c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”)
e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
g) certyfikat rezydencji
h) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
i) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
j) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1
k) metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
l) możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń
m) rozszerzony katalog przychodów osiągniętych na terytorium Polski od początku 2017r.
2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym
a) zasada jednego ustawodawstwa
b) zasada równego traktowania
c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
d) „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce
e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
f) pracownicy delegowani
g) pracownicy transportu międzynarodowego
h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.


Cena
380.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.