Szczegóły szkolenia

Kurs: Zasiłki od A do Z ( czyli od zwolnienia do rozliczenia) - 3 dniowe szkolenie

Planowany termin rozpoczęcia kursu11 marca 2019r. (poniedziałek) godz. 8,15 

Wykładowca: - specjalista – praktyk ZUS w zakresie ustalania prawa, wypłaty i rozliczania świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i wypadkowego), wieloletni wykładowca

Szkolenie skierowane:
Samodzielni księgowi, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się naliczanie, wypłatą i rozliczaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Cel szkolenia:
Uzyskanie przez uczestników pełnej wiedzy w zakresie: ustalania prawa, naliczania , wypłacania i rozliczania wszystkich świadczeń krótkoterminowy z funduszu ubezpieczeń społecznych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Program szkolenia
1. Rodzaje ubezpieczeń w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych
2. Rodzaje świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych
3. Prawo do zasiłku chorobowego
4. Wynagrodzenia za okres choroby.
5. Wysokość zasiłku chorobowego
6. Brak prawa do zasiłku chorobowego
7. Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
8. Świadczenie rehabilitacyjne
9. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
10. Zasiłek wyrównawczy
11. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
12. Zasiłek macierzyński
13. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
14. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
15. Zasady rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz dzielenia się okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego przez rodziców dziecka
16. Urodzenie lub przyjęcie na wychowanie kolejnego dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
17. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia.
18. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego
19. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.
20. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
21. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
22. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
23. Składki na ubezpieczenie społeczne za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
24. Prawo do zasiłku opiekuńczego
25. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
26. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
27. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom zatrudnionych u swojego pracodawcy dodatkowo na umowy :zlecenia o dzieło i inne.
28. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracowników pobierających zasiłki macierzyńskie i wykonujących prace w niepełnym wymiarze .
29. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom wykonującym pracę za granicą
30. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom tymczasowym .
31. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
32. Płatnicy zasiłków
33. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków.
34. Kontrolowanie zasadności wykorzystywania zwolnień lekarskich.
35. Rozliczanie zasiłków.
36. Korygowanie zasiłków.

Planowane terminy zajęć:  11, 18, 25 marca 2019 r. godz. 8,15

 

Cena
855.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.