Szczegóły szkolenia

Kurs: Zasady ustalania uprawnień i naliczania wypłat zasiłków za czas choroby, macierzyństwa i opieki. Nowe regulacje dotyczące okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego od 6 czerwca 2018 r.

Planowany termin szkolenia: 16 listopada 2018r. ( piątek) godz. 9,30  

Wykładowca : specjalista z zakresu rozliczeń z ZUS

Program

1.          Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

2.          Zasady ustalania uprawnień do zasiłków przysługujących z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

    1. zasiłek chorobowy: okres wyczekiwania na prawo do zasiłku, wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy, wysokość zasiłku, okres pobytu w szpitalu, ustalanie okresu zasiłkowego, potrącanie zasiłku o 25%;
    2. świadczenie rehabilitacyjne: kiedy i na jaki okres przysługuje, wysokość świadczenia, okoliczności ustawowe braku prawa i sytuacje utraty prawa do wypłaty świadczenia,  
    3. Zasiłek wyrównawczy: prawo do zasiłku wyrównawczego i okres jego wypłaty,
    4. Zasiłek macierzyński: prawo do zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, łączenie pracy z pobieraniem zasiłku, zasiłek dla ojców. Zasady dzielenia się uprawnieniami przez rodziców. Zasiłek wypłacany po przerwie.
    5. Zasiłek opiekuńczy: osoby uprawnione, okres wypłaty, zasiłek nad nowourodzonym dzieckiem. Nowe regulacje dotyczące uprawnień do zasiłku opiekuńczego od 06-06-2018 r.

3.         Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia – okres z którego wynagrodzenie/przychód jest przyjmowany do obliczenia podstawy i składniki mające wpływ na jej wysokość, wyliczenie stopy procentowej i stawki dziennej należnego zasiłku. Ćwiczenia praktyczne.

4.          Dokumentowanie prawa do świadczeń: zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, e-ZLA. Nowe regulacje od 01-12-2018 r. Wnioski i oświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnień.

5.          Dokumenty płatnika przy przekazywaniu wypłaty świadczeń do ZUS – sposób wypełnienia formularzy ZUS Z -3 i ZUS Z -3a,

- kwestie wypłaty zasiłków po ustaniu zatrudnienia

- świadczenia nienależne i obowiązki z tym związane.

7.          Pozbawienia prawa do świadczeń z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

8.         Kontrola zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS –  uprawnienia płatników w zakresie wnioskowania o kontrolę, decyzje wydawane przez organ rentowy. 

9.           Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników  - obowiązki i  uprawnienia pracodawców.

10.    Ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków z funduszu wypadkowego.

11.      Podsumowanie i konsultacje indywidualne.

 

Cena
350.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.