Szczegóły szkolenia

Kurs: Zaliczki i przedpłaty - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencyjne

 Planowany termin  szkolenia: 13 listopada  2018r. ( wtorek) godz. 9,30- TRWA NABÓR

Wykładowca:  biegły rewident

Program szkolenia :

1. Zaliczka, zadatek, przedpłata – Kodeks Cywilny
Uregulowania prawne zagadnień zaliczek (przedpłat, zadatków) w Kodeksie Cywilnym. Omówione zostaną również inne pojęcia związane z dokonywaniem wczesnych płatności (kaucja, wadium).
2. Uregulowania w podatku dochodowym
Czy otrzymanie wcześniejszej zapłaty stanowi przychód do opodatkowania? Kiedy otrzymanie zapłaty determinuje powstanie przychodu opodatkowanego?
Jaki stosować kurs w przypadku otrzymania przedpłaty w walucie obcej i jaka będzie wówczas wartość przychodu podatkowego?
3. Uregulowania w podatku VAT
Omówione zostaną zagadnienia:
• moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania przedpłaty w zależności od charakteru transakcji,
• obowiązek wystawienia faktury i jej elementy oraz obowiązek późniejszego wystawienia faktur związanych z realizacją umowy
• obowiązki w przypadku przedpłat związanych z transakcjami transgranicznymi (WDT, eksport)
• ewidencjonowania przedpłat w kasie fiskalnej
• prawo do odliczenia VAT w podmiocie dokonującym przedpłaty
• przypadki dyskusyjne
4. Ewidencja księgowa przedpłat
Zaprezentowane zostaną rozwiązania ewidencyjne przedpłat w księgach rachunkowych podmiotu dokonującego przedpłaty oraz otrzymującego przedpłatę.

 

 

Cena
370.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.