Szczegóły szkolenia

Kurs: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 Zasady ustalania uprawnień i naliczania wypłat zasiłków za czas choroby, macierzyństwa i opieki. Sposób naliczania podstawy wymiaru świadczeń. Dokumentowanie prawa do świadczeń, e-ZLA.

Planowany termin szkolenia: 04 marca 2019r. ( poniedziałek) godz. 9,30  

Wykładowca : specjalista z zakresu rozliczeń z ZUS

Program
1
. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
2. Zasady ustalania uprawnień do zasiłków przysługujących z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
a. zasiłek chorobowy: okres wyczekiwania na prawo do zasiłku, wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy, wysokość zasiłku, okres pobytu w szpitalu, ustalanie okresu zasiłkowego, potrącanie zasiłku o 25%;
b. świadczenie rehabilitacyjne: kiedy i na jaki okres przysługuje, wysokość świadczenia, okoliczności ustawowe braku prawa i sytuacje utraty prawa do wypłaty świadczenia, 
c. Zasiłek wyrównawczy: prawo do zasiłku wyrównawczego i okres jego wypłaty,
d. Zasiłek macierzyński: prawo do zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, łączenie pracy z pobieraniem zasiłku, zasiłek dla ojców. Zasady dzielenia się uprawnieniami przez rodziców. Zasiłek wypłacany po przerwie.
e. Zasiłek opiekuńczy: osoby uprawnione, okres wypłaty, zasiłek nad nowourodzonym dzieckiem. Nowe regulacje dotyczące uprawnień do zasiłku opiekuńczego od czerwca 2018 r.
3. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia – okres z którego wynagrodzenie/przychód jest przyjmowany do obliczenia podstawy i składniki mające wpływ na jej wysokość, wyliczenie stopy procentowej i stawki dziennej należnego zasiłku z uwzględnieniem zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia od stycznia 2019 r. Ćwiczenia praktyczne.
4. Dokumentowanie prawa do świadczeń: zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy e-ZLA. Wnioski i oświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnień.
5.  Dokumenty płatnika przy przekazywaniu wypłaty świadczeń do ZUS – sposób wypełnienia formularzy ZUS Z -3 i ZUS Z -3a,
- kwestie wypłaty zasiłków po ustaniu zatrudnienia
- świadczenia nienależne i obowiązki z tym związane.
7.  Pozbawienia prawa do świadczeń z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
8. Kontrola zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS –  uprawnienia płatników w zakresie wnioskowania o kontrolę, decyzje wydawane przez organ rentowy. 
9. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez pracowników, obowiązki i  uprawnienia pracodawców.
10. Ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków z funduszu wypadkowego.
11. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.
 

Cena
350.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.