Szczegóły szkolenia

Kurs: Samochód w firmie zmiany w 2019 roku

Planowany termin szkolenia :  15 kwietnia 2019r. ( poniedziałek) godz. 9,30

Wykładowca : Kamila Andrzejewska - doradca podatkowy

I. Rozliczanie VAT od wydatków na samochody 

1.Zasada ogólna rozliczania VAT od wydatków na samochody
2.Warunki odliczania 100% VAT od wydatków na samochody
2.1. Samochody osobowe
2.2. Samochody, dla których przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne
2.3. Samochody specjalne i inne pojazdy
3. Zmiana przeznaczenia samochodu  - z celów wyłącznie firmowych do mieszanych (lub odwrotnie)
4.  Sprzedaż samochodu
4.1. Ustalenie podstawy opodatkowania VAT – zasady ogólne, opodatkowanie na zasadzie  marży
4.2. Korekta VAT przy sprzedaży samochodu  
5. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem VAT od wydatków na samochody – z uwzględnieniem wyjaśnień organów podatkowych i sądów administracyjnych
5.1. Odliczanie VAT od wydatków na samochód, którym pracownik lub przedsiębiorca dojeżdża  do pracy  
5.2. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do odliczania 100% VAT
5.3. Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych – skutki w VAT
5.4. Aktualizacja druku VAT–26
5.5. Odliczanie VAT od wydatków na samochód przeznaczony do odsprzedaży (samochód demonstracyjny, samochód oddany do komisu)
5.6. Wydatki na samochody wynajmowane i zastępcze – ustalenie wysokości przysługującego odliczenia VAT
5.7. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie na cele prywatne podatnika – skutki w VAT
II. Wydatki na samochody osobowe w kosztach podatkowych
1. Definicja samochodu osobowego
2. Samochód osobowy będący środkiem trwałym
2.1. Amortyzacja samochodu osobowego w 2019 r.:
- ograniczenia w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych,
- samochód oddany do używania na podstawie umowy najmu, leasingu, itp.
- sprzedaż samochodu – niezamortyzowana wartość pojazdu jako koszt podatkowy
2.2. Podatkowe rozliczenie składek na ubezpieczenie pojazdu
2.3. Koszty używania samochodu osobowego – nowe ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych
3. Samochód wykorzystywany na podstawie umowy najmu/leasingu
3.1. Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych opłat wynikających z umowy najmu/leasingu samochodu osobowego
3.2. Umowy najmu/leasingu zawarte do końca 2018 r. - zachowanie praw nabytych
3.3. Koszty eksploatacji najmowanego/leasingowanego samochodu – ponoszone przez korzystającego lub wliczone do czynszu najmu/raty leasingowej
 4. Prywatny samochód pracownika/przedsiębiorcy wykorzystywany na potrzeby firmowe
4.1. Wydatki na prywatny samochód podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w kosztach firmowych 
4.2. Prywatny samochód pracownika wykorzystywany w celach firmowych:
- zasady zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów firmowych
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jako warunek zaliczania wydatków do kosztów podatkowych
III. Samochód firmowy wykorzystywany do celów prywatnych pracownika 
1. Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu firmowego jako przychód ze stosunku pracy
2. Ustalenie wartości przychodu pracownika z tytułu korzystania z firmowego samochodu do celów prywatnych
3. Wartość paliwa zużyta na cele prywatne a odrębny przychód u pracownika
4. Dojazdy do pracy firmowym samochodem a powstanie u pracownika przychodu podatkowego

 

 

Cena
290.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.