Szczegóły szkolenia

Kurs: Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeń

Planowany termin szkolenia: 26 listopada 2018r. (poniedziałek) godz. 9,00 -TRWA NABÓR
Szkolenie skierowane jest do księgowych pracujących w  stowarzyszeniach lub fundacjach oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Wykładowca:-  biegły rewident nr ewidencyjny 10446, partner zarządzający Kancelarią Biegłych Rewidentów CONSULTUS Sp. z o.o.,  ACCA affiliate, studia w Niemczech, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, autor publikacji „Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)", kilkunastoletnie doświadczenie w firmach audytorskich oraz na stanowisku głównego księgowego w spółce należącej do koncernu międzynarodowego, z tematyką fundacji i stowarzyszeń związana od wielu lat zarówno jako audytor, jak i prowadzący księgi rachunkowe oraz członek wewnętrznych organów kontroli. 

Cel szkolenia: poznanie zasad dotyczących prawnego funkcjonowania oraz praktycznej wiedzy z zakresu zasad prowadzenia rachunkowości i specyfiki rozliczeń podatkowych fundacji i stowarzyszeń.

Tematyka szkolenia:
1. Prawne aspekty funkcjonowania:

 • Stowarzyszeń - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia;
 • Fundacji - definicja, cele, tryb powołania, ustanowienie, statut fundacji, rejestracja fundacji, prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, likwidacja fundacji;
 • Majątek fundacji i stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie i fundacja jako organizacje pożytku publicznego.
3.Polityka rachunkowości w fundacji i stowarzyszeniu.
 • Zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 18.12.2015
 • Zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych;
 • Koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe;
 • Ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego;
 • Wycena aktywów i pasywów;
 • Inwentaryzacja.
4.Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, zbiórki publiczne.
5.Sprawozdania finansowe i inne fundacji i stowarzyszeń w czasie działania;
6.Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
 • Obowiązki rejestracyjne;
 • Podatek CIT - zwolnienia od opodatkowania, deklaracje, orzecznictwo;
 • Podatek PIT;
 • Podatek VAT.
7.Zmiany dotyczące zasad rachunkowości i sprawozdawczości związane ze zmianą ustawy o rachunkowości z dnia 12 sierpnia 2015 r.
8.Dyskusja

Cena
380.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.