Szczegóły szkolenia

Kurs: Podatek od towarów i usług - warsztaty; płatność podzielona obowiązująca od 01 lipca 2018r.

Termin szkolenia:  09 października 2018r. ( wtorek) godz. 9,30

Wykładowca:  specjalista z zakresu podatku VAT, pracownik aparatu skarbowego.

Warsztaty w zakresie podatku od towarów i usług.
Spotkanie będzie realizowane w trybie warsztatów. Uczestnicy spotkania będą podzieleni na podgrupy liczące od 4 do 6 osób, które wspólnie będą pracowały nad rozwiązaniem zagadnień przygotowanych przez prowadzącego. W trakcie omawiania wyników uczestnicy warsztatów zapoznają się i systematyzują w sposób kompleksowy swoją wiedzę z zakresu:
1) Split payment:
-zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,
-zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,
-możliwość wystąpienia o zwrot podatku w trybie 25 dni,
-możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący,
2) Struktur JPK.
3) Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
4) Transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy.
5) Podstawy opodatkowania VAT
- skonto,
- transport, ubezpieczenie,
- zwrot wydatków,
- nieodpłatne świadczenia,
- opakowania zwrotne,
- kurs walutowy
6) Fakturowania
- terminy wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów,
- zwroty towarów,
- faktury i noty korygujące,
- art. 108 ustawy o VAT (m.in. puste faktury),
- anulowanie faktur,
7) Zasad powstawania obowiązku podatkowego,
- usługi i dostawy wykonywane częściowo,
- obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
- zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
-dostawa „mediów”
-usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
-dostawa gruntów, budynków, budowli,
-zaliczki, zadatki, przedpłaty
8) Zasad i terminów rozliczania podatku VAT naliczonego:
-rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
-terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
-zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
- terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
-przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
9) Zasad dotyczących rejestracji dla celów podatku VAT oraz sankcji


Cena
395.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.