Szczegóły szkolenia

Kurs: Odroczony podatek dochodowy

Planowany termin szkolenia: 26 listopada  2018r. (poniedziałek) godz. 9,30

Wykładowca:  biegły rewident

Program szkolenia :

1. Cel ujmowania odroczonego podatku dochodowego
Zaprezentowane zostaną przykłady, obrazujące pojęcie odroczonego podatku dochodowego oraz sens jego naliczania i prezentacji.
2. Uregulowania prawne związane z podatkiem odroczonym.
Przytoczone zostaną uregulowania z ustawy o rachunkowości oraz (wybrane) z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.
3. Ustalanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy
Omówione będą przykłady transakcji skutkujących koniecznością naliczenia podatku odroczonego. Przeliczenia i przykłady będą dokonywane również samodzielnie przez uczestników (kalkulatory!)
4. Ewidencja i prezentacja OPD
Ewidencja odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym na przykładzie kompleksowego przykładu, obejmującego ustalenie (na podstawie zestawienia obrotów i sald) wyniku brutto, podatku dochodowego bieżącego (CIT) i odroczonego oraz wyniku netto.
5. Wybrane zagadnienia dyskusyjne

 

Cena
370.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.