Szczegóły szkolenia

Kurs: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z „RODO” PRAKTYCZNE WARSZTATY

Planowany termin szkolenia: 25 lutego 2019r. ( poniedziałek) godz. 9,30

Wykładowca: - radca   prawny,

PROGRAM :
Ochrona danych osobowych – wprowadzenie i podstawowe pojęcia
•Definicja danych osobowych. Dane zwykłe a dane wrażliwe
•Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
•Ochrona danych osobowych w prawie UE
•Organy państwa nadzorujące ochronę danych osobowych
•Administrator danych osobowych a podmiot przetwarzający . Praktyczne różnice.
•Inspektor Ochrony Danych Osobowych . Czy każdy podmiot musi go mieć ? Inspektor  Ochrony Danych a inna osoba uprawniona w firmie do nadzorowania przetwarzania danych osobowych. 
Zasady ochrony danych osobowych
•zasada legalności oraz zasada celowości
•zasada adekwatności
•rzetelność i przejrzystości
•integralności i poufność
•zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania
•zasada rozliczalności
Jak   wdrożyć przepisy  Rozporządzenia UE ( RODO ) – praktyczne warsztaty
•Jak  prowadzić  „rejestr czynności przetwarzania” – omówienie wzoru
•Jak powinna wyglądać  „analiza ryzyka” zgodnie z RODO -omówienie wzoru.
•Jak prawidłowo upoważnić pracowników do przetwarzania danych osobowych  – wzór upoważnienia
•Co musi zawierać  umowa powierzenia przetwarzania danych - omówienie wzoru
•Jak sporządzić rejestr naruszeń. Kiedy mamy obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego.
•Obowiązek dokonywania  „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”
•Jak wprowadzić w praktyce  techniczne zabezpieczenia danych osobowych. Dane w formie papierowej a  dane w formie elektronicznej. Na czym polega szyfrowanie przesyłanych  danych osobowych i pseudonimizacja danych osobowych .
•Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Co powinna regulować .
•Polityka bezpieczeństwa danych osobowych . Czy każda firma musi ja mieć? Wzór polityki.
•Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Kiedy możemy dane przekazywać .
Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych związanych z zatrudnieniem, w świetle RODO i projektowanych zmian polskich przepisów prawa:
•Dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym.
•Dane osobowe  pracownika przetwarzane w okresie zatrudnienia.
•Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
•Monitorowanie pracowników. Monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej pracownika.  Wzór zapisu do Regulaminu pracy.
•Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych
Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych
•RODO jako bezpośrednia podstawa prawna dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
Podsumowanie szkolenia i dyskusja z jej uczestnikami .
 

 

Cena
380.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.