Szczegóły szkolenia

Kurs: Leasing w księgach rachunkowych

Planowany termin szkolenia: 27 lutego  2019r. ( środa) godz. 9,30- TRWA NABÓR

Wykładowca: - biegły rewident


1. Podstawowe zasady zawierania umów leasingowych
Umowy leasingowe są umowami objętymi uregulowaniami Kodeksu Cywilnego i w tym właśnie akcie prawnym ujęto podstawowe zasady zawierania tych umów.
2. Rodzaje umów leasingowych.
Umowy leasingowe kategoryzowane są na dwa rodzaje: leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Przepisy prawne nie zawierają tych określeń, jednak w praktyce stosuje się je powszechnie. Omówione zostaną podstawowe cechy i różnice między obydwoma rodzajami umów.
3. Zasady klasyfikacji umów według uregulowań bilansowych.
Ustawa o rachunkowości kategoryzuje umowy leasingowe według czynników opisanych w art.3 ust.4, który zostanie omówiony i przedyskutowany.
4. Zasady klasyfikacji umów według uregulowań podatkowych.
Ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych, od osób fizycznych) poświęcają zagadnieniom umów leasingowych odpowiedne rozdziały. Uregulowania te omówione zostaną na bazie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Ewidencja leasingu operacyjnego oraz ewidencja leasingu finansowego.
Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady ujmowania umów leasingowych w księgach rachunkowych w zależności od ich rodzaju – na przykładach liczbowych. Przewidziana jest dyskusja związana z problemami w odmiennym ujmowaniu leasingu dla celów bilansowych oraz podatkowych.
6. Umowy leasingowe a VAT
Ustawa o VAT również odmiennie podchodzi do leasingu finansowego i operacyjnego zarówno w zakresie obowiązku podatkowego, jak i wystawianych w związku z tym dokumentów (faktur).
7. Dyskusja
Zagadnienia związane z umowami leasingowymi od lat budzą dużo wątpliwości i pytań, w związku z tym część dyskusyjna zajęć niewątpliwie będzie gorąca. 

 

Cena
370.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.